Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

De gældende regler i Sverige om retsafgifter for anmodninger om et europæisk betalingspåkrav er følgende:

§ 5 i lov (2008: 879) om en europæisk betalingspåkravsprocedure – Enhver, der anmoder om indledning af en europæisk betalingspåkravsprocedure, skal betale en afgift. Regeringen kan vedtage bestemmelser om afgiftens størrelse.

Den afgift, der opkræves i forbindelse med anmodningen, skal forudbetales.

Hvis fordringshaver ikke betaler den opkrævede afgift for anmodningen, afvises anmodningen.

§ 3 i lov (2008: 892) om en europæisk betalingspåkravsprocedure – Ved betalingen af afgiften for anmodningen skal fordringshaver anføre skyldners personnummer eller registreringsnummer.

Det er muligt at foretage betalingen elektronisk på grundlag af oplysningerne fra den svenske fogedmyndighed (Kronofogdemyndigheten).

Hvilke afgifter findes der?

I forbindelse med en anmodning om indledning af en europæisk betalingspåkravsprocedure i Sverige opkræves en afgift. Den afgift, der opkræves i forbindelse med anmodningen, skal forudbetales. Afgiften for anmodningen skal således betales, inden den svenske fogedmyndighed påbegynder behandlingen af anmodningen om et europæisk betalingspåkrav. Betalingen foretages i forbindelse med indgivelsen af anmodningen (formular A). Efter indgivelsen af anmodningen fremsender den svenske fogedmyndighed en opkrævning med angivelse af betalingsoplysninger. Denne opkrævning fremsendes ikke, hvis anmodningen ledsages af dokumentation for indbetaling af afgiften for anmodningen på den svenske fogedmyndigheds konto.

Hvor meget skal jeg betale?

Afgiften for anmodningen er på nuværende tidspunkt 300 SEK.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Betales afgiften ikke inden fristens udløb, afvises anmodningen, inden behandlingen påbegyndes.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Afgiften for en anmodning om indledning af en europæisk betalingspåkravsprocedure kan indbetales på nedenstående konto. Ved betalingen anføres sagsnummer og skyldners personnummer eller registreringsnummer.

  • Plusgiro: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Der skal ikke gøres mere, hvis afgiften for anmodninger er betalt til tiden. Den svenske fogedmyndighed kontrollerer, at betalingen er modtaget. Når den svenske fogedmyndighed har registreret betalingen, påbegynder den behandlingen af anmodningen om et europæisk betalingspåkrav.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.