Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Agter De at benytte Dem af den europæiske betalingspåkravsprocedure? Hvis det er tilfældet, skal De være opmærksom på, at der eventuelt skal betales en retsafgift. De kan få yderligere oplysninger om retsafgifter, betalingsmåder og muligheder for efterfølgende tilbagebetaling mv. ved at vælge det relevante nationale flag, der er anført andetsteds på denne side.

Sidste opdatering: 07/07/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.