Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Τα δικαστικά έξοδα για τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ρυθμίζονται από τον νόμο περί δικαστικών εξόδων (Gerichtskostengesetz — GKG).

Τα δικαστικά έξοδα μπορούν να καταβάλλονται είτε κατά την υποβολή της αίτησης είτε με πληρωμή χρεωστικού σημειώματος δικαστικών εξόδων. Η πληρωμή πραγματοποιείται με τραπεζικό έμβασμα.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Το άρθρο 12 παράγραφοι 3 και 4 του GKG ορίζει ότι η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής θα πρέπει να εκδίδεται μόνο μετά την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους.

Το ακριβές ποσό των τελών καθορίζεται σε παράρτημα του νόμου περί δικαστικών εξόδων (Kostenverzeichnis — KV-GKG). Το σημείο 1100 του KV-GKG ορίζει για τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής τέλος με συντελεστή 0,5.

Για το ύψος των τελών κρίσιμη είναι η αξία του αντικειμένου της διαφοράς, η οποία κατά κανόνα ταυτίζεται με το ύψος της εγερθείσας αξίωσης. Αν πέραν της κύριας αξίωσης εγείρονται και παρεπόμενες αξιώσεις για τόκους ή έξοδα, το ποσό των εν λόγω παρεπόμενων αξιώσεων δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πόσο θα πληρώσω;

Το δικαστικό τέλος που πρέπει να καταβληθεί για τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ανέρχεται σε:

Αξία αντικειμένου διαφοράς έως Τέλος σε ευρώ Αξία αντικειμένου διαφοράς έως Τέλος σε ευρώ
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Εάν δεν προκαταβληθούν τα δικαστικά έξοδα, το δικαστήριο δεν εκδίδει διαταγή πληρωμής και η διαδικασία δεν συνεχίζεται περαιτέρω.

Για να μπορεί το δικαστήριο να αντιστοιχίσει την πληρωμή στον ορθό αριθμό φακέλου, ο αιτών πρέπει να αναφέρει οπωσδήποτε στα στοιχεία του εμβάσματος και τον αριθμό του φακέλου.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δικαστικά έξοδα μπορούν να προκαταβληθούν άμεσα κατά την υποβολή της αίτησης. Εάν τα δικαστικά έξοδα δεν έχουν ακόμα προκαταβληθεί, το δικαστήριο αποστέλλει στον αιτούντα χρεωστικό σημείωμα δικαστικών εξόδων.

α) Τραπεζικό έμβασμα

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τραπεζικό έμβασμα.

β) Πιστωτική κάρτα

Δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα.

γ) Είσπραξη από το δικαστήριο από τον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος

Η πληρωμή μέσω είσπραξης του ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος δεν είναι δυνατή.

δ) Ευεργέτημα πενίας

Ο αιτών δεν χρειάζεται να καταβάλει δικαστικά έξοδα ή προκαταβολή εφόσον του έχει παρασχεθεί το ευεργέτημα της πενίας. Αίτηση για την παροχή του ευεργετήματος της πενίας μπορεί να υποβληθεί στο δικαστήριο όπου θα υποβληθεί και η αίτηση για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής.

ε) Άλλα είδη πληρωμών

Δεν υπάρχουν άλλα είδη πληρωμών.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Μόλις πραγματοποιηθεί η πληρωμή, το δικαστήριο αντιστοιχίζει την πληρωμή στην αίτηση και διεκπεραιώνει την αίτηση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.