Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Οι εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις για την καταβολή δικαστικών τελών είναι οι εξής:

S.I. (Νομοθετική πράξη) αριθ. 22 του 2014

S.I. (Νομοθετική πράξη) αριθ. 23 του 2014

S.I. (Νομοθετική πράξη) αριθ. 24 του 2014

Επί του παρόντος οι ιρλανδικές διαταγές περί δικαστικών τελών δεν προσδιορίζουν κανένα τέλος για τις αιτήσεις έκδοσης ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας χωρίς να επισυνάπτεται κανένα τέλος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.