Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Εισαγωγή

Τα τέλη που ισχύουν για την εν λόγω διαδικασία καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, στο άρθρο 2 και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του τιμολογίου Β του κεφαλαίου 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας, Κώδικας Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας.

Τα τέλη γραμματείας δεν μπορούν να πληρωθούν με ηλεκτρονικά μέσα.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Επιβάλλονται τέλη σε σχέση με τα ακόλουθα έντυπα:

Έντυπο Α — Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Έντυπο D — Απόφαση απόρριψης αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Έντυπο E — Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Έντυπο F — Δήλωση αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Έντυπο G — Κήρυξη εκτελεστότητας

Πόσα πρέπει να πληρώσω;

Έντυπο Α — Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής: 30,00 ευρώ τέλη γραμματείας και 7,20 ευρώ για κάθε κοινοποίηση στον/στους καθού και στον αιτούντα εντύπου D ή E

Έντυπο F — Δήλωση αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής: 30,00 ευρώ τέλη γραμματείας και 7,20 ευρώ για κάθε κοινοποίηση στον αιτούντα

Έντυπο G — Κήρυξη εκτελεστότητας: 20,00 ευρώ τέλη γραμματείας

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Το έντυπο δεν διεκπεραιώνεται έως ότου πραγματοποιηθεί η πληρωμή

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Η πληρωμή των δικαστικών τελών μπορεί να πραγματοποιηθεί στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Όνομα δικαιούχου του λογαριασμού

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού)

MT94VALL22013000000050011428265

Εθνικός κωδικός τράπεζας

SORT CODE 22013

Αριθμός λογαριασμού

50011428265

Κωδικός BIC/SWIFT

VALLMTMT

Όνομα τράπεζας

BANK OF VALLETTA

Διεύθυνση τράπεζας

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Νόμισμα του λογαριασμού

ΕΥΡΩ

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη της τράπεζας μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.