Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Τα τέλη που ισχύουν για την εν λόγω διαδικασία καθορίζονται στο σημείο 1 δεύτερο εδάφιο, στο σημείο 2 και στο σημείο 13 παράγραφος 1 του τιμολογίου Β του κεφαλαίου 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας (Κώδικας Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας).

Τα τέλη γραμματείας δεν μπορούν να πληρωθούν με ηλεκτρονικά μέσα.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Επιβάλλονται τέλη σε σχέση με τα ακόλουθα έντυπα:

Έντυπο Α — Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Έντυπο Δ — Απόφαση απόρριψης αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Έντυπο E — Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Έντυπο ΣΤ — Δήλωση αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Έντυπο Ζ — Κήρυξη εκτελεστότητας

Πόσο θα πληρώσω;

Έντυπο Α — Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής: 30,00 EUR τέλη γραμματείας και 7,20 EUR για κάθε κοινοποίηση στον/στους καθού και στον αιτούντα εντύπου Δ ή E

Έντυπο ΣΤ — Δήλωση αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής: 30,00 EUR τέλη γραμματείας και 7,20 EUR για κάθε κοινοποίηση στον αιτούντα

Έντυπο Ζ — Κήρυξη εκτελεστότητας: 20,00 EUR τέλη γραμματείας

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Το έντυπο δεν διεκπεραιώνεται έως ότου πραγματοποιηθεί η πληρωμή

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Η πληρωμή των δικαστικών τελών μπορεί να πραγματοποιηθεί στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Εθνικός κωδικός τράπεζας

SORT CODE 01100

Αριθμός λογαριασμού

40001EUR-CMG5-001-H

Κωδικός BIC/SWIFT

MALTMTMT

Όνομα τράπεζας

CENTRAL BANK OF MALTA

Διεύθυνση τράπεζας

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Νόμισμα του λογαριασμού

ΕΥΡΩ

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Πρέπει να υποβάλετε την απόδειξη της τράπεζας μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.