Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Τα τέλη που ισχύουν για την εν λόγω διαδικασία καθορίζονται στο σημείο 1 δεύτερο εδάφιο, στο σημείο 2 και στο σημείο 13 παράγραφος 1 του τιμολογίου Β του κεφαλαίου 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας (Κώδικας Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας).

Τα τέλη γραμματείας δεν μπορούν να πληρωθούν με ηλεκτρονικά μέσα.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Επιβάλλονται τέλη σε σχέση με τα ακόλουθα έντυπα:

Έντυπο Α — Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Έντυπο Δ — Απόφαση απόρριψης αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Έντυπο E — Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Έντυπο ΣΤ — Δήλωση αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Έντυπο Ζ — Κήρυξη εκτελεστότητας

Πόσο θα πληρώσω;

Έντυπο Α — Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής: 30,00 EUR τέλη γραμματείας και 7,20 EUR για κάθε κοινοποίηση στον/στους καθού και στον αιτούντα εντύπου Δ ή E

Έντυπο ΣΤ — Δήλωση αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής: 30,00 EUR τέλη γραμματείας και 7,20 EUR για κάθε κοινοποίηση στον αιτούντα

Έντυπο Ζ — Κήρυξη εκτελεστότητας: 20,00 EUR τέλη γραμματείας

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Το έντυπο δεν διεκπεραιώνεται έως ότου πραγματοποιηθεί η πληρωμή

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Η πληρωμή των δικαστικών τελών μπορεί να πραγματοποιηθεί στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Εθνικός κωδικός τράπεζας

SORT CODE 01100

Αριθμός λογαριασμού

40001EUR-CMG5-001-H

Κωδικός BIC/SWIFT

MALTMTMT

Όνομα τράπεζας

CENTRAL BANK OF MALTA

Διεύθυνση τράπεζας

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Νόμισμα του λογαριασμού

ΕΥΡΩ

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Πρέπει να υποβάλετε την απόδειξη της τράπεζας μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.