Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Οι νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν στη Σουηδία όσον αφορά το τέλος αίτησης για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής είναι οι εξής:

Το άρθρο 5 του νόμου (2008:879) σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Όσοι αιτούνται ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής πρέπει να καταβάλουν τέλος αίτησης. Η κυβέρνηση μπορεί να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με το ύψος του τέλους.

Το τέλος αίτησης πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολικά.

Εάν ο αιτών δεν συμμορφωθεί με εντολή πληρωμής του τέλους αίτησης, η αίτηση θα απορριφθεί.

Το άρθρο 3 του κανονισμού (2008:892) σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Κατά την καταβολή του τέλους αίτησης, ο αιτών πρέπει να αναφέρει τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό μητρώου νομικού προσώπου, ανάλογα με την περίπτωση, του/της καθού/-ής.

Η πληρωμή προς τη Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας τα καθορισμένα στοιχεία λογαριασμού της Αρχής.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής στη Σουηδία πρέπει να καταβάλουν τέλος αίτησης. Το τέλος αίτησης πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολικά. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμένου η Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης να αρχίσει να επεξεργάζεται την αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, πρέπει να καταβληθεί το τέλος αίτησης. Η πληρωμή καταβάλλεται στο πλαίσιο της υποβολής της αίτησης μέσω του εντύπου Α. Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, θα λάβετε εντολή από τη Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης, η οποία θα παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής του τέλους αίτησης. Εάν έχετε ήδη επισυνάψει στην αίτησή σας στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το τέλος αίτησης έχει καταβληθεί στον λογαριασμό της Σουηδικής Αρχής Αναγκαστικής Εκτέλεσης, δεν θα λάβετε εντολή.

Πόσο θα πληρώσω;

Επί του παρόντος, πρέπει να καταβάλετε τέλος αίτησης ύψους 300 SEK.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Εάν το τέλος αίτησης δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση θα απορριφθεί πριν να ξεκινήσει η επεξεργασία της.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Μπορείτε να καταβάλετε το τέλος αίτησης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία λογαριασμού. Στο μήνυμα πληρωμής να αναφέρετε τον αριθμό της υπόθεσης και τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό μητρώου νομικού προσώπου, ανάλογα με την περίπτωση, του/της καθού/-ής:

  • Plusgiro: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι μετά την έγκαιρη καταβολή του τέλους αίτησης. Η Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης παρακολουθεί την παραλαβή της πληρωμής. Όταν η πληρωμή καταχωριστεί, η Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης ξεκινά την επεξεργασία της αίτησής σας για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.