Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Εισαγωγή

Οι νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν στη Σουηδία όσον αφορά το τέλος αίτησης για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής είναι οι εξής:

- Το άρθρο 5 του νόμου (2008:879) σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Όσοι αιτούνται ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής πρέπει να καταβάλουν τέλος αίτησης. Η κυβέρνηση μπορεί να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με το ύψος του τέλους.

Το τέλος αίτησης πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολικά.

Εάν ο αιτών δεν συμμορφωθεί με εντολή πληρωμής του τέλους αίτησης, η αίτηση θα απορριφθεί.

- Το άρθρο 3 του κανονισμού (2008:892) σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Κατά την καταβολή του τέλους αίτησης, ο αιτών πρέπει να αναφέρει τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό μητρώου νομικού προσώπου, ανάλογα με την περίπτωση, του/της καθού/-ής.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής στη Σουηδία πρέπει να καταβάλουν τέλος αίτησης. Το τέλος αίτησης πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολικά. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμένου η Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης να αρχίσει να επεξεργάζεται την αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, πρέπει να καταβληθεί το τέλος αίτησης. Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, θα λάβετε εντολή από τη Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης, η οποία θα παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής του τέλους αίτησης.

Τι ποσό πρέπει να καταβάλω;

Επί του παρόντος, πρέπει να καταβάλετε τέλος αίτησης ύψους 300 SEK.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Εάν το τέλος αίτησης δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση θα απορριφθεί πριν να ξεκινήσει η επεξεργασία της.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Μην προκαταβάλετε το τέλος αίτησης, αλλά περιμένετε να λάβετε επιστολή από τη Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης στην οποία θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι μετά την έγκαιρη καταβολή του τέλους αίτησης. Η Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης παρακολουθεί την παραλαβή της πληρωμής. Όταν η πληρωμή καταχωριστεί, η Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης ξεκινά την επεξεργασία της αίτησής σας για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.