Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Leidke Euroopa maksekäsumenetluse kasutamise korral igas liikmesriigis kogu teave tasude, võimalike maksmisviiside, maksejärgsete tegevuste jms kohta.

Kas teil on kavas kasutada Euroopa maksekäsu menetlust? Kui jah, siis pöörake tähelepanu kehtivatele menetluskuludele. Teabe kulude, maksevõimaluste, maksejärgsete meetmete jm kohta leiate, valides mujal sellel lehel loetletud asjakohase riigilipu.

Viimati uuendatud: 07/07/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.