Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn täytäntöönpanoa Kyproksessa koskeva menettelyasetus on vuonna 2008 annettu eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskeva menettelyasetus (7/2008), jota alettiin soveltaa 12. kesäkuuta 2008.

Mitä kuluja peritään?

Kyseisen asetuksen 25 §:n mukaisesti maksettavat oikeudenkäyntikustannukset eivät saa olla suuremmat kuin tavanomaisesta siviilioikeudellisesta menettelystä aiheutuvat kustannukset, jotka ovat voimassa eri kanteiden osalta, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä liitteen VIII lomakkeessa H (jäljempänä liitteenä).

Mikä on kulujen suuruus?

Ks. vastaus kysymykseen 2.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Eurooppalaisen maksamismääräyshakemuksen käsittely edellyttää, että oikeudenkäyntimaksut on suoritettu.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksut voi maksaa Kyproksen keskuspankin kautta.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kun keskuspankki on vahvistanut tilisiirron veloitusilmoituksella aluetuomioistuimelle, asiakirja-aineisto toimitetaan toimivaltaiselle tuomioistuimelle, joka päättää eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanosta, jos edellytykset täyttyvät.

LIITE VIII

OIKEUDENKÄYNTIMAKSUT

Lomake H

Vuoden 2008 eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskevan menettelyasetuksen 25 §:n 2 momentti

Nimike

Leimaveromerkit €

a) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 100 € mutta vähemmän kuin 500 €

17,00

b) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 500 € mutta vähemmän kuin 2 000 €

31,00

c) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 2 000 € mutta vähemmän kuin 10 000 €

48,00

d) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 10 000 € mutta vähemmän kuin 50 000 €

94,00

e) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 10 000 € mutta vähemmän kuin 50 000 €

154,00

f) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 100 000 € mutta vähemmän kuin 500 000 €

256,00

g) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 500 000 € mutta vähemmän kuin 2 000 000 €

342,00

h) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 2 000 000 €

427,00

Jos kanteen jättämisen jälkeen kantajan vaatima määrä kasvaa, maksetaan erotus.

Jos vastakanteen jättämisen johdosta riita-asian arvo nousee, vastaaja (vastakanteen esittäjä) vastaa maksuista.

Päivitetty viimeksi: 11/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.