Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Englanti ja Wales

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei makseta ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalainen maksamismääräys on yksinkertaistettu menettely riitauttamattomia vaatimuksia koskevien tuomioiden saamiseksi rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Rajat ylittävä asia on sellainen, jossa vähintään yhden asianosaisen kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimessa kanne on nostettu.

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tekeminen edellyttää oikeudenkäyntimaksujen maksamista. Pankki- tai luottokortilla maksettaessa kortin tiedot on ilmoitettava lomakkeen A (Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskeva hakemus) lisäyksessä.

Saatavan perimisestä pakkokeinoin on maksettava lisämaksu. Tarkempia tietoja käytettävissä olevista menettelyistä on Englannin ja Walesin täytäntöönpanokeinoja käsittelevillä sivuilla.

Mikä on kulujen suuruus?

Englannin ja Walesin oikeudenkäyntimaksut löytyvät esitteestä EX50 - Civil and Family Court Fees

Maksettava määrä perustuu vaatimuksen arvoon.

Vertailun helpottamiseksi alla olevassa taulukossa esitetyt maksut ovat olleet voimassa 17. marraskuuta 2016 lähtien. Oikeudenkäyntimaksut voivat muuttua, joten voimassa oleva maksu on aina tarkistettava tuomioistuimelta, oikeudelliselta edustajalta tai muulta asiaan osalliselta henkilöltä tai organisaatiolta. Maksut ovat Englannin puntina (GBP). Vastaavan määrän euroina saa käyttämällä ajantasaista valuuttakurssia sinä päivänä, jona hakemus tehdään.

1.1 Menettelyn käynnistäminen (mukaan lukien käsittelyluvan myöntämisen jälkeen tehtävät menettelyt) rahasumman perimiseksi:

Maksu (£)

a) Enintään 300 £

35 £

b) Yli 300 £ mutta enintään 500 £

50 £

c) Yli 500 £ mutta enintään 1 000 £

70 £

d) Yli 1 000 £ mutta enintään 1 500 £

80 £

e) Yli 1 500 £ mutta enintään 3 000 £

115 £

f) Yli 3 000 £ mutta enintään 5 000 £

205 £

g) Yli 5 000 £ mutta enintään 10 000 £

455 £

h) Yli 10 000 £ mutta enintään 200 000 £

5 prosenttia vaatimuksen arvosta

I) Yli 200 000 £

10 000 £

Saatavan perimisestä pakkokeinoin on maksettava lisämaksu.

Hakemuksen tekemisestä tuomioistuimelle veloitetaan maksu, ja oikeuskäsittelyn eri vaiheissa on suoritettava muita oikeudenkäyntimaksuja. Oikeudenkäyntimaksusta on mahdollista saada vapautus tai alennus (fee remission) henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella. Vapautusta tai alennusta on kuitenkin haettava erikseen jokaisesta tuomioistuinkäsittelyn kuluessa veloitettavasta maksusta. Esimerkiksi avioerohakemuksen tekemisen yhteydessä voi saada vapautuksen tai alennuksen vain ensimmäisestä maksusta. Tämä johtuu siitä, että henkilökohtaiset olosuhteet saattavat muuttua oikeudenkäynnin kuluessa, eivätkä maksuvapautuksen tai ‑alennuksen ehdot ehkä enää täyty käsittelyn myöhemmässä vaiheessa. Toisaalta hakija voi täyttää ehdot myöhemmin käsittelyn kuluessa.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei makseta ajoissa?

Jos kantaja ei täytä luottokorttitietoja oikein tai maksu ei jostain syystä onnistu, tuomioistuin lähettää kantajalle lomakkeen B (Eurooppalaista maksamismääräyshakemusta koskeva täydentämis- ja/tai oikaisupyyntö), johon pyydetään täyttämään voimassa olevan luottokortin tiedot, jotta oikeudenkäyntimaksut voidaan veloittaa. Hakemuksen käsittelyä ei jatketa, jos maksua ei pystytä veloittamaan.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksu suoritetaan antamalla maksutiedot tuomioistuimelle. Tämä tehdään täyttämällä asianmukaiset kohdat lomakkeessa A (Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskeva hakemus).

Maksu suoritetaan yleensä pankki- tai luottokortilla. Kaikki lomakkeessa A olevat maksutavat eivät välttämättä ole käytettävissä hakemuksen vastaanottavassa tuomioistuimessa. Kantajan kannattaa tiedustella tuomioistuimelta, mitkä maksutavat ovat käytettävissä.

Luottokorttimaksun suorittaminen voi olla mahdollista myös puhelimitse. Moni tuomioistuin hyväksyy tällaiset korttimaksut, mutta kannattaa ensin varmistaa kyseiseltä tuomioistuimelta, että maksun voi suorittaa kyseisellä tavalla.

Maksu voidaan periä sähköisesti vain henkilöiltä, jolla on osoite Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Jos hakemus on tehty oikein, tuomioistuin toimittaa vastaajalle eurooppalaisen maksamismääräyksen (lomake E). Samalle kantajalle lähetetään ilmoitus toimituksesta sekä kuitti maksutapahtumasta.

Kuitti on yleensä kooltaan 8 x 12 cm, sen yläosassa on tuomioistuimen nimi ja osoite ja alaosassa maksettu summa, maksupäivä ja maksuaika.

Lisätietoja: Rajat ylittävät korvausvaatimukset Euroopan unionissa

Päivitetty viimeksi: 04/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.