Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Viro

Jos tuomioistuimen päätöksessä määrätään valtion käsittelymaksusta, se on maksettava päätökseen merkitylle tilille ja käyttäen siinä mainittua viitenumeroa.

Sisällön tuottaja:
Viro

Johdanto

Kun Viron tuomioistuimelle esitetään hakemus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, siitä peritään samansuuruinen valtion käsittelymaksu kuin kansallisessa menettelyssä. Valtion käsittelymaksusta ja muista oikeudenkäyntikuluista säädetään siviiliprosessilaissa ja valtion käsittelymaksusta annetussa laissa. Valtion käsittelymaksu ja tuomioistuimelle maksettavat oikeudenkäyntikulut maksetaan tilisiirtona.

Mitä kuluja peritään?

Hakemuksen esittämisen yhteydessä peritään oikeudenkäyntikuluna valtion käsittelymaksu. Menettelyn aikana voi aiheutua myös muita kuluja, jotka liittyvät esimerkiksi oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamiseen ja käännöksiin.

Mikä on kulujen suuruus?

Kun Viron tuomioistuimelle esitetään hakemus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, siitä peritään samansuuruinen valtion käsittelymaksu kuin kansallisessa menettelyssä. Sen suuruus riippuu rahamääräisestä saatavasta. Esimerkiksi, jos hakemus koskee 500 euron vaatimusta, siitä peritään valtion käsittelymaksuna 140 euroa, 1 000 euron vaatimuksesta 245 euroa, 1 500 euron vaatimuksesta 280 euroa ja 2 000 euron vaatimuksesta 315 euroa.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Valtion käsittelymaksu on maksettava etukäteen. Jos käsittelymaksua ei ole suoritettu, tuomioistuin voi vahvistaa hakijalle määräajan sen maksamiseksi. Jos maksua ei suoriteta määräpäivään mennessä, tuomioistuin ei ota hakemusta käsiteltäväksi.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Valtion käsittelymaksu maksetaan tilisiirtona. Luottokorttimaksu ei ole sallittu. Kaikissa tuomioistuimelle suoritettavissa maksuissa saajana on valtiovarainministeriö.

Jos valtion käsittelymaksu maksetaan etukäteen, tilisiirron viestikenttään on mahdollisuuksien mukaan merkittävä, mihin toimeen käsittelymaksu liittyy. Jos hakemus esitetään sähköisen asiointipalvelun e-toimik-portaalissa, siellä voi myös maksaa valtion käsittelymaksun pankkilinkillä. Jos tuomioistuimen päätöksessä määrätään valtion käsittelymaksusta, se on maksettava päätökseen merkitylle tilille ja käyttäen siinä mainittua viitenumeroa.

Lisätietoa valtion käsittelymaksua varten tarkoitetuista pankkitileistä ja tuomioistuinten viitenumeroista saa tuomioistuinten verkkosivustolta.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuimelle on esitettävä tarkistusta varten tiedot valtion käsittelymaksun maksamisesta. Näitä tietoja ovat maksajan nimi, pankki ja tili, jolle maksu suoritettiin, maksettu summa ja maksupäivä. Koska tuomioistuin tarkistaa maksun siirtymisen sähköisesti, maksumääräystä ei ole tarpeen esittää. Tuomioistuin voi kuitenkin tarvittaessa vaatia sitä.

Päivitetty viimeksi: 14/12/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.