Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

Johdanto

Kun Viron tuomioistuimelle esitetään maksamismääräystä koskeva hakemus, siitä peritään samansuuruinen valtion käsittelymaksu kuin kansallisessa menettelyssä. Valtion käsittelymaksusta ja muista oikeuskuluista säädetään siviiliprosessilaissa ja valtion käsittelymaksusta annetussa laissa.

Mitä kuluja peritään?

Hakemuksen esittämisen yhteydessä peritään oikeuskuluna valtion käsittelymaksu. Menettelyn aikana voi aiheutua myös oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamiseen liittyviä kuluja. Näitä ovat esimerkiksi haastemiehen 40–70 euron palkkio Virossa tehdystä tiedoksiannosta, ja käännöskustannukset, kun oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi ulkomailla. Muita kuluja ei ole.

Mikä on kulujen suuruus?

Kun Viron tuomioistuimelle esitetään maksamismääräystä koskeva hakemus, siitä peritään samansuuruinen valtion käsittelymaksu kuin kansallisessa menettelyssä. Maksun suuruus on 3 prosenttia kokonaisvaatimuksesta (haetusta rahamäärästä eli pää- ja sivuvaatimusten summasta) mutta kuitenkin vähintään 65 euroa.

Jos nopeutetun maksamismääräysmenettelyn alainen asia siirretään kanneasiana tavanomaiseen oikeudenkäyntiin, kanteesta peritään valtion käsittelymaksu siltä osin kuin nopeutetussa maksamismääräysmenettelyssä hakemuksen esittämisestä jo peritty käsittelymaksu ei sitä kata. Kanneasiassa valtion käsittelymaksun suuruus riippuu rahamääräisen saatavan suuruudesta. Esimerkiksi, jos hakemus koskee enintään 350 euron vaatimusta, siitä peritään kanneasiassa valtion käsittelymaksuna 100 euroa, 351–500 euron vaatimuksesta 140 euroa, 501–750 euron vaatimuksesta 175 euroa jne (tilanne 16.5.2022).

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Valtion käsittelymaksu on maksettava etukäteen. Jos käsittelymaksua ei ole suoritettu, tuomioistuin voi vahvistaa hakijalle määräajan sen maksamiseksi. Jos maksua ei suoriteta määräpäivään mennessä, tuomioistuin ei ota hakemusta käsiteltäväksi.

Jos nopeutetun maksamismääräysmenettelyn alaista asiaa haetaan käsiteltäväksi kanneasiana, sitä ei oteta käsiteltäväksi ennen kuin täydentävä valtion käsittelymaksu on maksettu.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Valtion käsittelymaksu maksetaan tilisiirtona. Luottokorttimaksu ei ole sallittu. Kaikissa tuomioistuimelle suoritettavissa maksuissa saajana on valtiovarainministeriö.

Kun kyeessä on valtion laitokselle tai valtiolliselle säätiölle tarkoitettu maksu, maksumääräykseen on merkittävä saajaksi valtiovarainministeriö ja sen tilinumero.

Jokaisella laitoksella on oma viitenumeronsa, jonka perusteella valtionkassa siirtää sille maksetun summan laitokselle sähköisessä järjestelmässään.

Lisätietoa valtion käsittelymaksua varten tarkoitetuista pankkitileistä ja tuomioistuinten viitenumeroista saa tuomioistuinten verkkosivustolta.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuimelle on esitettävä tarkistusta varten tiedot valtion käsittelymaksun maksamisesta. Näitä tietoja ovat maksajan nimi, pankki ja tili, jolle maksu suoritettiin, maksettu summa ja maksupäivä. Koska tuomioistuin tarkistaa maksun siirtymisen sähköisesti, maksumääräystä ei ole tarpeen esittää. Tuomioistuin voi kuitenkin tarvittaessa vaatia sitä.

Päivitetty viimeksi: 24/05/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.