Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

Johdanto

Eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä perittävät kulut vahvistetaan oikeudenkäyntikuluja koskevan lain (Gerichtskostengesetz, GKG) mukaisesti. Oikeudenkäyntikulut voidaan suorittaa joko välittömästi hakemusta jätettäessä tai maksamalla tuomioistuimen lasku tilisiirtona.

Mitä maksuja aiheutuu?

Eurooppalainen maksamismääräys annetaan vasta sitä koskevan maksun suorittamisen jälkeen. Maksujen määrät vahvistetaan kulutaulukossa (Kostenverzeichnis, KV-GKG), joka on oikeudenkäyntikuluja koskevan lain liitteenä. Taulukon kohdan 1100 mukaan eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä perittävään maksuun sovelletaan kerrointa 0,5.

Maksun suuruus määräytyy vaateen arvon perusteella. Vaateen arvo on yleensä sama kuin perittävä saatava. Pääsaatavan lisäksi mahdollisesti lisäsaatavina perittäviä korkoja tai kuluja ei oteta huomioon maksua määritettäessä.

Kuinka paljon minun on maksettava?

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista koskevasta menettelystä peritään seuraavat oikeudenkäyntimaksut:

Vaateen arvo enintään

Maksu euroina

Vaateen arvo enintään

Maksu euroina

500

36,00

50 000

300,50

1 000

36,00

65 000

366,50

1 500

39,00

80 000

432,50

2 000

49,00

95 000

498,50

3 000

59,50

110 000

564,50

4 000

70,00

125 000

630,50

5 000

80,50

140 000

696,50

6 000

91,00

155 000

762,50

7 000

101,50

170 000

828,50

8 000

112,00

185 000

894,50

9 000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50


Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Jos oikeudenkäyntikuluennakkoa ei suoriteta, tuomioistuin ei anna maksumääräystä eikä menettelyä jatketa.

Jotta tuomioistuin voisi yhdistää maksusuorituksen sitä vastaavaan asiaan, hakijan on ilmoitettava tilisiirtoa tehdessään ehdottomasti myös asian viitenumero.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Oikeudenkäyntikuluennakko voidaan maksaa suoraan hakemusta jätettäessä. Jos sitä ei ole vielä maksettu, tuomioistuin lähettää hakijalle laskun oikeudenkäyntikuluista. Maksut voidaan suorittaa tilisiirtona. Maksaminen luottokortilla ei ole mahdollista. Tuomioistuin ei myöskään voi veloittaa maksua hakijan pankkitililtä.

Jos hakijalle on myönnetty oikeusapua, hänen ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntikuluja eikä ennakkomaksua. Oikeusapuhakemus voidaan jättää samalle tuomioistuimelle kuin eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus.

Muita maksutapoja ei ole käytettävissä.

Mitä on tehtävä sen jälkeen, kun maksut on suoritettu?

Kun maksu on suoritettu, tuomioistuin yhdistää maksun hakemukseen ja käsittelee hakemuksen.

Päivitetty viimeksi: 06/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.