Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Johdanto

Mitä maksuja aiheutuu?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä on tehtävä sen jälkeen, kun maksut on suoritettu?

Johdanto

Eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä perittävistä oikeudenkäyntikuluista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevassa laissa (Gerichtskostengesetz, GKG).

Oikeudenkäyntikulut voidaan maksaa joko hakemuksen jättämisajankohtana tai laskulla. Teknisesti maksu suoritetaan pankkisiirtona.

Mitä maksuja aiheutuu?

Oikeudenkäyntikuluja koskevan lain 12 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään, että eurooppalainen maksamismääräys annetaan vasta sitä koskevan maksun suorittamisen jälkeen.

Maksujen määrät vahvistetaan oikeudenkäyntikuluja koskevaan lakiin liitetyssä kulutaulukossa (Kostenverzeichnis – KV-GKG). Kulutaulukon 1100 kohdan mukaan eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä perittävään maksuun sovellettava maksukerroin on 0,5.

Maksun suuruus määräytyy vaateen perusteella. Vaade on yleensä saman suuruinen kuin saatava. Jos pääsaatavan lisäksi vaaditaan lisäsaatavina korkoja tai kuluja, näiden lisäsaatavien määrää ei oteta huomioon.

Kuinka paljon minun on maksettava?

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista koskevasta menettelystä peritään seuraavat oikeudenkäyntimaksut:

Vaateen arvo enintään Maksu euroina Vaateen arvo enintään Maksu euroina
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Jos oikeudenkäyntikuluennakkoa ei suoriteta, tuomioistuin ei anna maksumääräystä eikä menettelyä jatketa.

Jotta tuomioistuin voisi yhdistää maksusuorituksen sitä vastaavaan asiaan, hakijan on ilmoitettava pankkisiirtoa tehdessään ehdottomasti myös asian viitenumero.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Oikeudenkäyntikuluennakko voidaan maksaa suoraan hakemusta jätettäessä. Jos maksua ei ole vielä suoritettu, tuomioistuin lähettää hakijalle laskun oikeudenkäyntikuluista.

a) Pankkisiirto

Maksaminen pankkisiirrolla on mahdollista.

b) Luottokortti

Maksaminen luottokortilla ei ole mahdollista.

c) Tuomioistuimen suorittama veloitus kantajan pankkitililtä

Maksua ei voida veloittaa hakijan pankkitililtä.

d) Oikeusapu

Jos hakijalle on myönnetty oikeusapua, hänen ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntikuluja eikä ennakkomaksua. Oikeusapua koskeva hakemus voidaan jättää samalle tuomioistuimelle kuin myös eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus.

e) Muu

Muita maksutapoja ei ole.

Mitä on tehtävä sen jälkeen, kun maksut on suoritettu?

Kun maksu on suoritettu, tuomioistuin yhdistää maksun hakemukseen ja käsittelee hakemuksen.

Päivitetty viimeksi: 05/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.