Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Oikeudenkäyntimaksujen maksamista koskevat kansalliset säädökset:

Säädös nro 22/2014

Säädös nro 23/2014

Säädös nro 24/2014

Irlannin oikeudenkäyntimaksuja koskevissa säädöksissä ei tällä hetkellä määrätä mitään maksua eurooppalaista maksamismääräystä koskevista hakemuksista. Näin ollen hakemukset lähetetään ilman maksua.

Päivitetty viimeksi: 18/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.