Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

Johdanto

Tässä menettelyssä perittävistä maksuista säädetään Maltan lainsäädännössä riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevan lain 12 luvun (Laws of Malta, Code of Organisation and Civil Procedure, Cap 12, Tariff B ) 1 §:n 2 momentissa, 2 §:ssä ja 13 §:n 1 momentissa.

Rekisterimaksua ei voida suorittaa sähköisesti.

Mitä maksuja peritään?

Maksu peritään seuraavista asiakirjoista:

Lomake A – Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus

Lomake D – Päätös eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen hylkäämisestä

Lomake E – Eurooppalainen maksamismääräys

Lomake F – Vastine eurooppalaiseen maksamismääräykseen

Lomake G – Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen

Kuinka paljon minun on maksettava?

Lomake A – Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus: rekisterimaksu 30,00 euroa ja 7,20 euroa jokaisesta ilmoituksesta, joka toimitetaan vastaajalle/vastaajille ja kantajalle (lomake D tai E)

Lomake F – Vastine eurooppalaiseen maksamismääräykseen: rekisterimaksu 30,00 euroa ja 7,20 euroa jokaisesta ilmoituksesta, joka toimitetaan kantajalle

Lomake G – Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen: rekisterimaksu 20,00 euroa

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta ajoissa?

Lomaketta ei käsitellä ennen maksun suorittamista.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa seuraavalle pankkitilille:

Tilinomistajan nimi

TUOMIOISTUINPALVELUJEN VIRASTO

IBAN (kansainvälinen tilinumero)

MT94VALL22013000000050011428265

Kansallinen pankkitunnus

SORT CODE 22013

Tilinumero

50011428265

BIC/SWIFT-koodi

VALLMTMT

Pankin nimi

BANK OF VALLETTA

Pankin osoite

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Tilin valuutta

EURO

Mitä teen sen jälkeen kun maksu on suoritettu?

Esitä maksun välittäneen pankin antama kuitti.

Päivitetty viimeksi: 05/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.