Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Eurooppalaisiin maksamismääräyksiin liittyvistä oikeudenkäyntimaksuista Skotlannissa säädetään seuraavissa säädöksissä:

  • Sheriff Court Fees Order 2018, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Sheriff Court Fees Amendment Order 2018.

Liitteessä 2 olevan II osan 6 kappaletta sovelletaan eurooppalaisiin maksamismääräyksiin 1. huhtikuuta 2019 alkaen.

Liitteessä 3 olevan II osan 6 kappaletta sovelletaan eurooppalaisiin maksamismääräyksiin 1. huhtikuuta 2020 alkaen.

Maksuja ei voi suorittaa sähköisesti.

Mitä maksuja peritään?

Eurooppalaisen maksamismääräyksen hakemisesta tuomioistuimeltaEU:nasetuksen 1896/2006 lomakkeella A peritään maksu, joka kattaa kaikki oikeudenkäyntikustannukset.

Yleensä ei tarvitse käyttää asianajajaa, eikä oikeudenkäyntimaksu kata asianajajien palkkioita tai asiakirjojen toimittamista vastaajalle.

Vastineen antamisesta lomakkeella F ei peritä maksua.

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Tuomioistuin perii eurooppalaisen maksamismääräyksen hakemisesta 129 punnan maksun.

Säädöksen Sheriff Court Fees Order 2018 (Scottish Statutory Instrument 2018/81, sellaisena kuin se on muutettuna) 8 §:n mukaan osapuoli voi saada vapautuksen maksusta, jos hän on oikeutettu tiettyihin valtion etuuksiin tai oikeusapuun.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Säädöksen Sheriff Court Fees Order 2018 (Scottish Statutory Instrument) 2018/481, sellaisena kuin se on muutettuna, 3 kappaleen mukaisesti tuomioistuin ei hyväksy hakemusta eikä sen tarvitse ryhtyä toimiin, jos maksuja ei suoriteta.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Oikeudenkäyntikulujen maksutavat:

  • Sekit – vastaanottajana ”The Scottish Courts and Tribunals Service”
  • Pankkikortti ja luottokortti – tarkista, mitkä korttityypit kyseinen tuomioistuin hyväksyy ja onko maksu mahdollista suorittaa puhelimitse.
  • Postiosoitus – vastaanottajana ”The Scottish Courts and Tribunals Service”
  • Käteinen – käteismaksua ei suositella, jos maksu suoritetaan postitse.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Tuomioistuin hyväksyy EU:n asetuksen 1896/2006 lomakkeessa A lueteltujen hakemusasiakirjojen toimittamisen maksun yhteydessä. Asiakirjat ja maksu on toimitettava tai lähetettävä tuomioistuimelle samanaikaisesti. Tämän jälkeen tuomioistuin antaa tai lähettää lomakkeen B, C, D tai E. Mitään todisteita maksusta ei vaadita.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.