Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä perittävät oikeudenkäyntimaksut on vahvistettu oikeudenkäyntimaksuja koskevassa laissa (Zakon o sodnih taksah (ZST-1), Slovenian virallisen lehden (US) nrot 37/08, 97/10 ja 63/13, perustuslakituomioistuimen päätökset 58/14 ja 19/15, siviiliprosessilain muutokset (ZPP-E) 30/16 ja 10/17).

ZST-1 (6 §) muodostaa oikeusperustan oikeudenkäyntimaksujen suorittamiselle käteisenä, tilisiirtona ja muilla soveltuvilla maksutavoilla, ja sitä sovelletaan myös eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä. Käytännössä oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa yksittäisten pankkien verkkopankkisovellusten kautta.

Mitä maksuja peritään?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä maksetaan kertamaksu koko menettelystä. Oikeudenkäyntimaksut maksaa kantaja, ja maksu suoritetaan eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen esittämisen yhteydessä.

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskevan oikeudenkäyntimaksun määrä, jonka kantaja maksaa hakemuksen esittämisen yhteydessä, riippuu menettelyn kohteen arvosta:

Maksun laskentakerroin on 1,2 (ZST-1, kohta1301), ja maksu määräytyy ZST-1:n 16 §:n taulukon mukaisesti. Koska maksuluokkia on niin monta, niitä ei ole mahdollista luetella tässä.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Jos kantaja ei maksa oikeudenkäyntimaksua ajallaan, tuomioistuin jatkaa asian käsittelyä, ja tarvittaessa oikeudenkäyntimaksu voidaan periä pakkokeinoin.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

ZST-1 (6 §) muodostaa oikeusperustan oikeudenkäyntimaksujen suorittamiselle käteisenä, tilisiirtona ja muilla soveltuvilla maksutavoilla, ja sitä sovelletaan myös eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä.

Käytännössä oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa yksittäisten pankkien verkkopankkisovellusten kautta. Ne voidaan maksaa myös suoraan maksupalveluntarjoajien palveluita käyttäen tai tuomioistuimen kassalla (käteisellä tai maksupäätteellä).

Sähköiseen maksamiseen on kullakin pankilla verkkomaksupalvelunsa.

Oikeudenkäyntimaksun voi suorittaa etukäteen eli silloin, kun menettely pannaan vireille tuomioistuimessa. Kantaja voi myös panna menettelyn vireille ja odottaa, että tuomioistuin lähettää maksumääräyksen, jossa on maksun määrän lisäksi myös muita maksun suorittamisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Jos oikeudenkäyntimaksun suorittamisen yhteydessä käytetään viitenumeroa (jonka tuomioistuin ilmoittaa oikeudenkäyntimaksuilmoituksen yhteydessä), maksajan ei tarvitse toimittaa tuomioistuimelle tositetta maksun suorittamisesta. Tuomioistuin saa tiedon maksusuorituksesta erityisen sähköisen pankkijärjestelmän (UJPnet) kautta. Maksujen yksilöimisessä viitenumero on ratkaiseva.

Jos oikeudenkäyntimaksu suoritetaan ilman viitenumeroa, maksuvelvollisen on toimitettava tuomioistuimelle tosite suoritetusta maksusta. Tositteen pätevyydelle ei ole määrätty mitään muodollisia ehtoja. Tarvittaessa tuomioistuin tarkistaa tositteen perusteella UJPnetistä, onko oikeudenkäyntimaksu suoritettu (erityisesti tapauksissa, joissa oikeudenkäyntimaksua ei ole suoritettu tuomioistuimen kassalla).

Päivitetty viimeksi: 01/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.