Tämän sivun alkukielistä versiota ruotsi on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei makseta ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalaisen maksamismääräyksen hakemusmaksua säädellään Ruotsissa seuraavilla säännöillä:

Eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun lain (2008:879) 5 §Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tekijän on maksettava hakemusmaksu. Hallitus voi säätää maksun suuruudesta.

Hakemusmaksu on maksettava etukäteen.

Jos hakija ei maksa vaadittua hakemusmaksua, hakemus hylätään.

Eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun asetuksen (2008:892) 3 § Hakijan on hakemusmaksua maksaessaan ilmoitettava vastaajan henkilö- tai yhteisötunnus.

Maksun voi suorittaa sähköisesti Ruotsin kruununvoutiviranomaisen ilmoittamalle tilille.

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaista maksamismääräystä Ruotsissa hakevan on maksettava hakemusmaksu. Hakemusmaksu on maksettava etukäteen. Maksun suorittaminen on edellytyksenä sille, että kruununvoutiviranomainen alkaa käsitellä eurooppalaista maksamismääräystä koskevaa hakemusta. Hakemus laaditaan lomakkeelle A, ja sen toimittamisen yhteydessä kruununvoutiviranomainen antaa ohjeet hakemusmaksun suorittamiseksi. Jos hakemukseen on liitetty tosite siitä, että hakemusmaksu on jo maksettu kruununvoutiviranomaisen tilille, erillistä maksupyyntöä ei toimiteta.

Mikä on kulujen suuruus?

Tällä hetkellä hakemusmaksu on 300 kruunua.

Mitä tapahtuu, jos maksua ei makseta ajoissa?

Jos hakemusmaksua ei makseta määräajassa, hakemus hylätään ilman käsittelyä.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemusmaksun voi maksaa käyttäen oheisia tilitietoja. Maksettaessa on ilmoitettava viestikentässä asian numero ja vastaajan henkilö- tai yhteisötunnus.

  • Plusgiro: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Sen jälkeen kun hakemusmaksu on maksettu määräaikaan mennessä, ei tarvitse tehdä mitään. Kruununvoutiviranomainen huolehtii siitä, että viranomainen saa maksun. Kun maksu on kirjattu, kruununvoutiviranomainen alkaa käsitellä eurooppalaista maksamismääräystä koskevaa hakemusta.

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.