Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Pronađite sve informacije o naknadama, raspoloživim sredstvima plaćanja, postupcima nakon plaćanja itd. pri upotrebi postupka za europski platni nalog u svakoj državi članici.

Namjeravate li koristiti postupak europskog platnog naloga? Ako da, imajte na umu primjenjive sudske pristojbe. Sve informacije povezane s pristojbama, dostupnim načinima plaćanja, aktivnostima nakon plaćanja itd. pronaći ćete odabirom jedne od zastava na desnoj strani.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.