Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Austrija

Na ovoj su stranici navedene informacije o austrijskim sudskim pristojbama.

Sadržaj omogućio
Austrija
Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Člankom 25. Uredbe (EZ) 1896/2006 o uvođenju postupka za europski platni nalog propisuje se da ukupne sudske pristojbe u postupku za europski platni nalog i redovnom građanskom postupku koji slijedi u slučaju prigovora na europski platni nalog u državi članici ne premašuju sudske pristojbe u redovnom građanskom postupku kojemu nije prethodio postupak europskog platnog naloga u toj državi članici. Postupak povodom zahtjeva za europski platni nalog stoga podliježe paušalnoj pristojbi iz tarifne stavke 1. (Tarifpost 1) Zakona o sudskim pristojbama (Gerichtsgebührengesetz – GGG), koja se plaća u svim nacionalnim postupcima za platni nalog i građanskim postupcima.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U postupcima koji se odnose na zahtjeve za europski platni nalog u prvom stupnju primjenjuje se tarifna stavka 1. Zakona o sudskim pristojbama, u skladu s bilješkom 1. uz tarifnu stavku 1. Zakona o sudskim pristojbama. Ta se paušalna pristojba plaća neovisno o tome je li postupak završen. Umanjenja se primjenjuju samo ako je zahtjev odmah povučen ili odbijen prije dostave protivnoj stranci (pristojba se smanjuje na jednu četvrtinu; bilješka 3. uz tarifnu stavku 1. Zakona o sudskim pristojbama) ili ako je predmet riješen na pravno valjan način na prvoj raspravi (pristojba se umanjuje za polovinu; bilješka 2. uz tarifnu stavku 1. Zakona o sudskim pristojbama). Prema austrijskom sustavu sudskih pristojbi, samo tužba kojom se pokreće postupak (u ovom slučaju zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga) podliježe plaćanju pristojbe u građanskom postupku u prvom stupnju. Ne postoje dodatne sudske pristojbe za daljnje postupke u prvom stupnju.

U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) Zakona o sudskim pristojbama obveza plaćanja pristojbi nastaje u trenutku podnošenja zahtjeva za europski platni nalog sudu. Pristojba se tada mora platiti. Najkasnije do tog trenutka moraju se u okviru pravne pomoći podnijeti i zahtjevi za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi (Verfahrenshilfe) ako su za to ispunjeni uvjeti.

Podnošenje zahtjeva za preispitivanje u skladu s člankom 20. Uredbe besplatno je (neovisno o tome nastoji li se ostvariti pravni lijek sličan povratu u prijašnje stanje (stavak 1.) ili ispitivanje merituma (stavak 2.)).

Koliko trebam platiti?

Izračun sudskih troškova za prvostupanjski postupak ovisi o vrijednosti predmeta spora (sporni iznos = iznos tužbenog zahtjeva) i broju stranaka. Kao primjer vidjeti sljedeću tablicu svih stopa iz tarifne stavke 1. Zakona o sudskim pristojbama (stanje na dan 1. kolovoza 2017.; kliknite ovdje za važeći tekst Zakona o sudskim pristojbama):

Tarifna stavka 1.

Vrijednost predmeta spora

Pristojba koja se plaća

ne premašuje

150 EUR

23 EUR

premašuje

150 EUR ali ne premašuje

300 EUR

45 EUR

premašuje

300 EUR ali ne premašuje

700 EUR

64 EUR

premašuje

700 EUR ali ne premašuje

2000 EUR

107 EUR

premašuje

2000 EUR ali ne premašuje

3500 EUR

171 EUR

premašuje

3500 EUR ali ne premašuje

7000 EUR

314 EUR

premašuje

7000 EUR ali ne premašuje

35 000 EUR

743 EUR

premašuje

35 000 EUR ali ne premašuje

70 000 EUR

1 459 EUR

premašuje

70 000 EUR ali ne premašuje

140 000 EUR

2 919 EUR

premašuje

140 000 EUR ali ne premašuje

210 000 EUR

4 380 EUR

premašuje

210 000 EUR ali ne premašuje

280 000 EUR

5 840 EUR

premašuje

280 000 EUR ali ne premašuje

350 000 EUR

7 299 EUR

premašuje

350 000 EUR

1,2 % iznosa tužbenog zahtjeva plus 3488 EUR

Ako postoji više od dvije stranke, u skladu s člankom 19.a Zakona o sudskim pristojbama može se naplatiti dodatan iznos (od 10 % do 50 %).

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U slučaju kašnjenja s plaćanjem, u skladu s člankom 31. Zakona o sudskim pristojbama plaća se fiksna kazna u iznosu od 22 EUR (stanje na dan 1. kolovoza 2017.). Međutim, zakašnjelo plaćanje sudske pristojbe ne utječe na vođenje građanskog postupka. Sudski postupak ne ovisi o plaćanju sudskih pristojbi – on se vodi na potpuno neovisan način.

Postupak naplate sudskih pristojbi koji provodi pravosudno tijelo uređen je Zakonom o sudskoj naplati (Gerichtliches EinbringungsgesetzGEG). Ako zbog neplaćanja pravosudno tijelo mora izdati platni nalog (izvršni nalog za naplatu sudskih pristojbi) u skladu s člankom 6.a Zakona o sudskoj naplati, primjenjuje se dodatna pristojba za naplatu u iznosu od 8 EUR (stanje na dan 1. siječnja 2014.).

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Načini plaćanja utvrđeni su u članku 4. Zakona o sudskim pristojbama. U skladu s člankom 4. pristojbe se mogu platiti bankovnom karticom s kojom se može podizati novac na bankomatu ili kreditnom karticom, polaganjem na račun nadležnog suda ili bankovnim prijenosom na račun nadležnog suda ili polaganjem gotovine kod tog suda. Bankovni podaci o sudu dostupni su na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa (Bundesministerium für Justiz) na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiz.gv.at/ pod karticom „Sudovi” (Gerichte).

Osim toga, sve pristojbe mogu se platiti i izravnim terećenjem ako je sud (ili, općenito, austrijski pravosudni sustav) ovlašten naplatiti sudske pristojbe s računa koji je priopćila stranka koja duguje pristojbe te ih položiti na sudski račun. U tom slučaju u zahtjevu (zahtjev za europski platni nalog) mora biti naveden račun s kojeg se naplaćuju pristojbe i odobrenje za njihovu naplatu, na primjer navođenjem oznake Gebühreneinzug! (Naplata pristojbi!) ili AEV! (Pravilnik o izravnom terećenju!). Ako je riječ o ograničenom odobrenju, u zahtjevu se može navesti i najviši iznos za koji se račun može teretiti (članci 5. i 6. Pravilnika o izravnom terećenju (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Ako je zahtjev za europski platni nalog podnesen putem austrijskog sustava e-pravosuđe (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV), pristojbe se plaćaju izravnim terećenjem. U tom se slučaju ne može odrediti najviši iznos za koji se račun može teretiti.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako savezna tijela imaju pravo zahtijevati plaćanje sudske pristojbe po podnošenju zahtjeva (zahtjev za europski platni nalog) i nema odobrenja za izravno terećenje, zahtjevu se mora priložiti dokaz o plaćanju pristojbi (dokaz o prijenosu) (članak 4. Zakona o sudskim pristojbama). Ako se plaćanje vrši bankovnom karticom, kreditnom karticom, polaganjem ili prijenosom na račun nadležnog suda, ili izravnim terećenjem računa stranke, Austrijska savezna računovodstvena agencija (Buchhaltungsagentur des Bundes) tek u kasnijoj fazi obavješćuje pravosudno tijelo o knjiženju uplata na sudski račun. Postupak povezan s obavijesti o sudskim pristojbama završava kada se dostavi dokaz o (potpunom) plaćanju.

U slučaju preplate zahtjev za povrat preplaćenih sudskih pristojbi (članak 6.c Zakona o sudskoj naplati) može se podnijeti u roku od pet godina.

Druge poveznice:

Zakon o sudskim pristojbama

Posljednji put ažurirano: 22/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.