Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Postupovna uredba kojom se uređuje primjena postupka za europski platni nalog u Cipru jest Postupovna uredba o postupku za europski platni nalog (7/2008) iz 2008. koja je stupila na snagu 12. lipnja 2008.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U članku 25. navedene Postupovne uredbe propisuje se da sudske pristojbe ne smiju biti više od sudskih pristojbi koje se naplaćuju za redovne parnične postupke prema odgovarajućoj ljestvici, kako je utvrđeno u obrascu H Priloga VIII. (navedenog u nastavku).

Koliko trebam platiti?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje br. 2.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

O vašem se zahtjevu za europski platni nalog neće odlučivati dok ne platite sudske pristojbe.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe mogu se platiti preko Središnje banke Cipra.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Kad Središnja banka potvrdi Okružnom sudu da je zaprimila prijenos s knjižnim odobrenjem, spis se upućuje nadležnom sucu koji nalaže izvršenje europskog platnog naloga ako su ispunjeni uvjeti.

PRILOG VIII.

SUDSKE PRISTOJBE

Obrazac H

Članak 25. stavak 2.

Postupovne uredbe o postupku za europski platni nalog iz 2008.

Stavka

Pristojba (EUR)

(a) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 100 EUR, ali niža od 500 EUR

17,00

(b) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 500 EUR, ali niža od 2000 EUR

31,00

(c) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 2000 EUR, ali niža od 10 000 EUR

48,00

(d) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 10 000 EUR, ali niža od 50 000 EUR

94,00

(e) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 50 000 EUR, ali niža od 100 000 EUR

154,00

(f) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 100 000 EUR, ali niža od 500 000 EUR

256,00

(g) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 500 000 EUR, ali niža od 2 000 000 EUR

342,00

(h) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 2 000 000 EUR

427,00

Ako se iznos koji podnositelj potražuje povisi nakon podnošenja tužbe, podnositelj je dužan platiti razliku u pristojbama.

Ako se vrijednost predmeta spora povisi zbog podnošenja protutužbe, razliku u pristojbama dužan je platiti tuženik (protutužitelj).

Posljednji put ažurirano: 11/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.