Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Europski platni nalog pojednostavnjeni je postupak za donošenje sudskih odluka o nespornim tražbinama u prekograničnim građanskim i trgovačkim predmetima. Prekogranični predmet je predmet u kojem barem jedna od stranaka ima prebivalište ili boravište u državi članici koja nije država članica suda pred kojim je pokrenut postupak.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Plaćanje sudskih pristojbi obvezno je za podnošenje zahtjeva za europski platni nalog. Ako uplatu želite izvršiti debitnom ili kreditnom karticom, u dodatku obrascu A „Zahtjev za europski platni nalog” trebalo bi navesti odgovarajuće podatke o kartici.

U slučaju potrebe za izvršenjem tražbine, bit će potrebno platiti dodatnu sudsku pristojbu. Više pojedinosti o vrstama dostupnih postupaka može se pronaći na stranicama o izvršenju za Englesku i Wales.

Koliko ću platiti?

Sudske pristojbe u Engleskoj i Walesu navedene su u brošuri EX50 – Pristojbe građanskih i obiteljskih sudova.

Pristojba koja se plaća temelji se na vrijednosti tražbine.

Radi lakšeg snalaženja, iznosi pristojbi u tablici u nastavku navedeni su u skladu sa stanjem na dan 17. studenoga 2016. Sudske pristojbe podliježu promjeni pa biste uvijek trebali provjeriti na sudu, kod svojeg pravnog zastupnika i bilo koje druge fizičke ili pravne osobe uključene u postupak vrijedi li još taj iznos. Pristojbe su izražene u funtama sterlinga (GBP), a izračun protuvrijednosti u eurima mora se izvršiti na dan kada želite podnijeti zahtjev.

1.1. Pri pokretanju postupka (uključujući postupak pokrenut nakon izdavanja odobrenja za pokretanje postupka) za povrat novčanog iznosa ako traženi iznos:

Pristojba koju treba platiti (GBP)

(a) ne premašuje 300 GBP

35 GBP

(b) premašuje 300 GBP, ali ne premašuje 500 GBP

50 GBP

(c) premašuje 500 GBP, ali ne premašuje 1000 GBP

70 GBP

(d) premašuje 1000 GBP, ali ne premašuje 1500 GBP

80 GBP

(e) premašuje 1500 GBP, ali ne premašuje 3000 GBP

115 GBP

(f) premašuje 3000 GBP, ali ne premašuje 5000 GBP

205 GBP

(g) premašuje 5000 GBP, ali ne premašuje 10 000 GBP

455 GBP

(h) premašuje 10 000 GBP, ali ne premašuje 200 000 GBP

5 % vrijednosti tražbine

(i) premašuje 200 000 GBP

10 000 GBP

Ako želite izvršiti tražbinu, potrebno je platiti dodatnu pristojbu.

Sudsku pristojbu morate platiti da biste podnijeli zahtjev sudu, a u različitim fazama sudskog postupka morate platiti dodatne sudske pristojbe. Možda imate pravo na „oslobođenje od plaćanja pristojbe” (ovisno o vašoj osobnoj situaciji), što znači da možda ne morate platiti sudsku pristojbu ili morate platiti samo njezin dio. Međutim, za oslobođenje od plaćanja morate podnijeti zasebni zahtjev za svaku pristojbu koju treba platiti u sudskom postupku. Dakle kada biste, na primjer, zatražili oslobođenje pri podnošenju prvog zahtjeva, dobili biste oslobođenje samo od te prve pristojbe za pokretanje postupka. Razlog tomu je činjenica da bi se vaša osobna situacija mogla promijeniti tijekom sudskog postupka te u nastavku postupka možda više ne biste imali pravo na oslobođenje ili biste tijekom postupka mogli steći pravo na oslobođenje od plaćanja pristojbe.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne ispuni pravilno odgovarajuće podatke o kreditnoj kartici ili ako plaćanje zbog nekog razloga ne uspije, nadležni će sud tužitelju poslati obrazac B „Zahtjev tužitelju da ispuni i/ili ispravi zahtjev za europski platni nalog” kojim traži dostavu tih podataka o valjanoj kreditnoj kartici kako bi se omogućilo plaćanje sudskih pristojbi. Po tom se zahtjevu neće dalje postupati ako nije primljena ispravna uplata.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Plaćanje sudske pristojbe vrši se dostavljanjem točnih podataka o plaćanju sudu. U početku bi to trebalo učiniti navođenjem relevantnih podataka u obrascu A „Zahtjev za europski platni nalog”.

Plaćanje se obično izvršava debitnom ili kreditnom karticom. Vjerojatno neće svi načini plaćanja navedeni u obrascu A biti dostupni na sudu kojem se podnosi zahtjev. Tužitelj bi se trebao obratiti sudu i provjeriti koji su prihvatljivi načini plaćanja.

Može biti moguće platiti i kreditnom karticom preko telefona. Brojni sudovi imaju uređaje za primanje plaćanja karticama na taj način, ali najprije bi se trebalo obratiti nadležnom sudu kako bi se potvrdilo da se plaćanje može izvršiti na taj način.

Zahtjev za elektroničko plaćanje može se podnijeti samo kad je riječ o osobi s adresom u Ujedinjenoj Kraljevini.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako je zahtjev pravilno podnesen, sud tuženiku izdaje europski platni nalog (obrazac E). Tužitelju se istodobno šalje obavijest o izdavanju zajedno s potvrdom platne transakcije.

Potvrda će obično biti dimenzija 8 x 12 cm i na vrhu će biti naveden naziv suda s poštanskom adresom te plaćeni iznos s datumom i vremenom plaćanja na dnu.

Za više informacija vidjeti prekogranične tražbine u Europskoj uniji.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.