Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Uvod

Ako predate zahtjev za europski platni nalog sudu u Estoniji, morat ćete platiti istu državnu pristojbu koju biste trebali platiti da ste podnijeli zahtjev na nacionalnoj razini. Državne pristojbe i drugi troškovi postupka uređeni su Zakonom o parničnom postupku i Zakonom o državnim pristojbama.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Nakon što podnesete svoj zahtjev, morat ćete platiti državnu pristojbu kako biste pokrili troškove postupka. Isto tako, možda ćete morati snositi troškove dostave postupovnih dokumenata tijekom postupka (troškove za usluge sudskog izvršitelja u rasponu od 40 EUR do 70 EUR ako se dokumenti dostavljaju u Estoniji odnosno troškove prijevoda ako se dokumenti dostavljaju u inozemstvo). Ne postoje drugi troškovi.

Koliko trebam platiti?

Ako predate zahtjev za europski platni nalog sudu u Estoniji, morat ćete platiti istu državnu pristojbu koju biste trebali platiti da podnosite zahtjev na nacionalnoj razini, tj. 3 % ukupne tražbine (novčanog iznosa čije se plaćanje zahtijeva, tj. zbroja glavnog i sporednih potraživanja), ali ne manje od 65 EUR.

Ako ubrzani postupak za platni nalog zamijenite redovnim sudskim postupkom, morat ćete platiti dodatnu državnu pristojbu u iznosu koji nije obuhvaćen državnom pristojbom koju ste platili pri podnošenju zahtjeva za ubrzani postupak za platni nalog. Iznos državne pristojbe koji ćete platiti za postupak ovisi o novčanom iznosu koji potražujete. Na primjer, za potraživanja u iznosu od najviše 350 EUR u okviru postupka morat ćete platiti državnu pristojbu od 100 EUR, za potraživanja u iznosu od 351 EUR do 500 EUR državna pristojba iznosi 140 EUR, za potraživanja u iznosu od 501 EUR do 750 EUR pristojba iznosi 175 EUR itd. (stope na snazi od 16 svibnja 2022.).

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Državnu pristojbu morate platiti unaprijed pri podnošenju zahtjeva. Ako niste platili državnu pristojbu, dobit ćete mogućnost plaćanja u roku koji će odrediti sud. Ako ne platite državnu pristojbu u tom roku, sud će odbaciti vaš zahtjev.

Ako podnesete zahtjev za pretvaranje ubrzanog postupka za platni nalog u tužbu, tužba neće biti prihvaćena dok ne platite dodatnu državnu pristojbu za tužbu.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Državne se pristojbe mogu platiti isključivo bankovnom doznakom. Plaćanje kreditnim karticama nije moguće. Potrebno je navesti Ministarstvo financija kao primatelja svih uplata namijenjenih sudovima.

Na platnim nalozima namijenjenima državnim tijelima ili nacionalnim zakladama potrebno je naznačiti Ministarstvo financija kao primatelja te navesti broj tekućeg računa.

Svako tijelo ima svoj referentni broj na temelju kojeg će državna riznica izvršiti prijenos primljenih sredstava na račun odgovarajućeg tijela u e-sustavu državne riznice.

Na internetskim stranicama estonskih sudova možete pronaći dodatne informacije o računima za uplatu državnih pristojbi i referentnim brojevima sudova.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sudu morate dostaviti informacije kojima se potvrđuje plaćanje državne pristojbe kako bi sud mogao provjeriti primitak pristojbe. Potrebno je dostaviti sljedeće informacije: ime osobe koja plaća državnu pristojbu, podatke o banci i računu na koji je uplaćena državna pristojba, uplaćeni iznos i datum uplate. Sud može provjeriti plaćanje elektroničkim putem, tj. nije potrebno dostaviti platni nalog kojim se potvrđuje plaćanje državne pristojbe. Međutim, sud to može zatražiti po potrebi.

Posljednji put ažurirano: 24/05/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.