Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Estonija

Ako se državna pristojba plaća na temelju sudske presude, mora se uplatiti na račun naveden u presudi koristeći se referentnim brojem navedenim u presudi.

Sadržaj omogućio
Estonija

Uvod

Ako podnesete zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti sudu u Estoniji, morat ćete platiti istu državnu pristojbu koju biste trebali platiti za podnošenje zahtjeva na nacionalnoj razini. Državne pristojbe i drugi troškovi postupka uređeni su Zakonom o parničnom postupku i Zakonom o državnim pristojbama. Državne pristojbe i druge troškove postupka koje treba platiti sudu moguće je platiti isključivo bankovnom doznakom.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Nakon što podnesete zahtjev, morat ćete platiti državnu pristojbu kako biste pokrili troškove postupka. Tijekom postupka mogu nastati i drugi troškovi postupka, kao što su troškovi dostave postupovnih akata i troškovi usmenog ili pismenog prevođenja.

Koliko ću trebati platiti?

Ako podnesete zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti sudu u Estoniji, morat ćete platiti istu državnu pristojbu koju biste trebali platiti za podnošenje zahtjeva na nacionalnoj razini. Iznos državne pristojbe ovisi o novčanom iznosu koji potražujete. Na primjer, za tražbine od 500 EUR morat ćete platiti državnu pristojbu od 140 EUR, za tražbine od 1000 EUR državna pristojba iznosi 245 EUR, za tražbine od 1500 EUR državna pristojba iznosi 280 EUR, a za tražbine od 2000 EUR morat ćete platiti državnu pristojbu od 315 EUR.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Državnu pristojbu morate platiti unaprijed pri podnošenju zahtjeva. Ako niste platili državnu pristojbu, dobit ćete mogućnost plaćanja u roku koji odredi sud. Ako ne platite upravnu pristojbu u tom roku, sud će odbaciti vaš zahtjev.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Državne se pristojbe mogu platiti isključivo bankovnom doznakom. Plaćanje kreditnim karticama nije moguće. Potrebno je navesti Ministarstvo financija kao primatelja svih uplata namijenjenih sudovima.

Ako državnu pristojbu plaćate unaprijed, u nalogu za plaćanje što preciznije navedite postupak za koji plaćate državnu pristojbu. Ako zahtjev podnosite putem sustava e-datoteka, državnu pristojbu možete platiti u istom okruženju putem poveznice za internetsko bankarstvo. Ako se državna pristojba plaća na temelju sudske presude, mora se uplatiti na račun naveden u presudi koristeći se referentnim brojem navedenim u presudi.

Na internetskim stranicama estonskih sudova možete pronaći dodatne informacije o računima za uplatu državnih pristojbi i referentnim brojevima sudova.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sudu morate dostaviti informacije kojima se potvrđuje plaćanje državne pristojbe kako bi sud mogao provjeriti primitak pristojbe. Potrebno je dostaviti sljedeće informacije: ime osobe koja plaća državnu pristojbu, podatke o banci i računu na koji je uplaćena državna pristojba, uplaćeni iznos i datum uplate. Sud može provjeriti plaćanje elektroničkim putem, tj. nije potrebno dostaviti platni nalog kojim se potvrđuje plaćanje državne pristojbe. Međutim, sud to može zatražiti po potrebi.

Posljednji put ažurirano: 14/12/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.