Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Uvod

Pristojbe u postupku za europski platni nalog utvrđene su Zakonom o sudskim pristojbama (Gerichtskostengesetz – GKG). Sudske pristojbe moguće je platiti izravno pri podnošenju zahtjeva ili plaćanjem računa za pristojbe.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Europski platni nalog izdaje se tek nakon plaćanja predmetne pristojbe. Točni iznosi pristojbi navedeni su u indeksu pristojbi (Kostenverzeichnis, KV) u prilogu Zakonu o sudskim troškovima. Točkom 1100. indeksa pristojbi propisana je pristojba po stopi od 0,5 za europski platni nalog.

Iznos pristojbe određuje se na temelju vrijednosti spora, koja je najčešće jednaka iznosu tražbine. Ako uz glavnu tražbinu postoje i sporedna potraživanja u obliku kamata ili troškova, ta se sporedna potraživanja ne uzimaju u obzir pri određivanju vrijednosti spora.

Koliko moram platiti?

Sudska pristojba koju je potrebno platiti za podnošenje zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga iznosi:

Vrijednost spora od najviše

Iznos pristojbe u EUR

Vrijednost spora od najviše

Iznos pristojbe u EUR

500

36,00

50 000

300,50

1000

36,00

65 000

366,50

1500

39,00

80 000

432,50

2000

49,00

95 000

498,50

3000

59,50

110 000

564,50

4000

70,00

125 000

630,50

5000

80,50

140 000

696,50

6000

91,00

155 000

762,50

7000

101,50

170 000

828,50

8000

112,00

185 000

894,50

9000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1 059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se ne plati predujam za sudske pristojbe, sud neće izdati platni nalog, a postupak će se obustaviti.

Podnositelj zahtjeva pri izvršavanju bankovne doznake mora navesti i broj spisa kako bi sud mogao pridružiti uplatu odgovarajućem broju spisa.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Predujam za sudske pristojbe moguće je platiti izravno pri podnošenju zahtjeva. Ako nije plaćen, sud će podnositelju zahtjeva poslati račun za sudske pristojbe. Uplate se mogu izvršiti bankovnom doznakom. Nisu moguća plaćanja kreditnom krticom niti sud može ustegnuti pristojbe s računa podnositelja zahtjeva.

Ako je podnositelju zahtjeva dodijeljena pravna pomoć, neće morati platiti nikakve zakonske troškove ili predujmove. Zahtjev za pravnu pomoć moguće je podnijeti istom sudu kao i zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga.

Ne postoji mogućnost plaćanja drugim sredstvima.

Što trebam učiniti nakon plaćanja pristojbi?

Nakon uspješnog plaćanja sud će pridružiti uplatu zahtjevu i obraditi ga.

Posljednji put ažurirano: 05/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.