Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe u postupku za europski platni nalog uređene su Zakonom o sudskim pristojbama (Gerichtskostengesetz).

Sudske pristojbe moguće je platiti pri podnošenju zahtjeva ili plaćanjem računa za sudske pristojbe. Tehnički gledano, uplate se vrše bankovnom doznakom.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Člankom 12. stavcima 3. i 4. Zakona o sudskim pristojbama propisano je da se europski platni nalog izdaje tek nakon plaćanja utvrđene pristojbe.

Točni iznosi pristojbi navedeni su u prilogu Zakonu o sudskim pristojbama (Indeks troškova [Kostenverzeichnis]). Točkom 1100. Indeksa troškova propisana je pristojba po stopi od 0,5 za europski platni nalog.

Iznos pristojbe određuje se na temelju vrijednosti spora, koja je najčešće jednaka iznosu tražbine. Ako uz glavnu tražbinu postoje i sporedna potraživanja u obliku kamata ili troškova, vrijednost tih sporednih potraživanja ne uzima se u obzir.

Koliko trebam platiti?

Sudska pristojba koju je potrebno platiti pri podnošenju zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga iznosi:

Vrijednost spora od najviše Iznos pristojbe u EUR Vrijednost spora od najviše Iznos pristojbe u EUR
500 32,00 50 000
273,00
1000 32,00 65 000
333,00
1500 35,50 80 000
393,00
2000 44,50 95 000
453,00
3000 54,00 110 000
513,00
4000 63,50 125 000
573,00
5000 73,00 140 000
633,00
6000 82,50 155 000
693,00
7000 92,00 170 000
753,00
8000 101,50 185 000
813,00
9000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1052,00
16 000 146,50 290 000
1141,50
19 000 159,50 320 000
1231,00
22 000 172,50 350 000
1320,50
25 000 185,50 380 000
1410,00
30 000 203,00 410 000
1499,50
35 000 220,50 440 000
1589,00
40 000 238,00 470 000
1678,50
45 000 255,50 500 000
1768,00

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se ne plati predujam za sudske pristojbe, sud neće izdati platni nalog, a postupak će se obustaviti.

Podnositelj zahtjeva pri izvršavanju bankovne doznake mora navesti i broj spisa kako bi sud mogao pridružiti uplatu odgovarajućem broju spisa.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Predujam za sudske pristojbe moguće je platiti izravno pri podnošenju zahtjeva. Ako još nije plaćen, sud će podnositelju zahtjeva poslati račun za sudske pristojbe.

(a) Bankovna doznaka

Možete platiti bankovnom doznakom.

(b) Kreditna kartica

Ne možete platiti kreditnom karticom.

(c) Terećenje računa podnositelja zahtjeva

Sud ne može naplatiti pristojbe terećenjem bankovnog računa podnositelja zahtjeva.

(d) Pravna pomoć

Ako je podnositelju zahtjeva dodijeljena pravna pomoć, neće morati platiti nikakve zakonske troškove ili predujmove. Zahtjev za pravnu pomoć moguće je podnijeti istom sudu kao i zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga.

(e) Ostale mogućnosti

Ne postoji mogućnost plaćanja drugim sredstvima.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Nakon uspješnog plaćanja sud će pridružiti uplatu zahtjevu i obraditi ga.

Posljednji put ažurirano: 05/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.