Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Uvod

Ako vi kao privatna osoba ili odvjetnik koji vas zastupa sudu podnesete zahtjev za europski platni nalog (obrazac A iz Uredbe (EZ) br. 1896/2006), morate platiti odgovarajuće sudske troškove predviđene nacionalnim zakonodavstvom. Ako osobno, bez prisutnosti odvjetnika, podnesete zahtjev za europski platni nalog, oslobođeni ste plaćanja predujma za odvjetničke troškove (vidjeti uvodnu izjavu 26. Uredbe). Ako je sud prihvatio vaš zahtjev i izdao europski platni nalog (obrazac E iz Uredbe) te nisu izneseni nikakvi prigovori i nalog je proglašen izvršivim (obrazac G), dobit ćete nalog za izvršenje i morat ćete platiti naknadu za izdavanje ovjerene preslike (télos apográfou) ovisno o vrsti tražbine (u skladu sa Zakonom o biljezima (Kódika Telón Chartosímou)).

Koje se pristojbe primjenjuju?

Kad podnosite obrazac A, morate platiti biljeg (télos chartosímou – biljeg se pričvršćuje na zahtjev, vidjeti Zakon o biljezima) i sudski biljeg (télos dikastikoú ensímou – morate kupiti sudski biljeg ili predati potvrdu B porezne uprave (DOY) – jer je riječ o elektroničkoj verziji – te ih priložiti spisu predmeta, vidjeti Zakon 3978/1912 kako je izmijenjen člankom 1 (IC1) Zakona 4093/2012: osam tisućica iznosa tražbine plus parafiskalne pristojbe, ako potraživani iznos premašuje 200 EUR. Osim toga, iznosi, koji se izračunavaju na temelju iznosa tražbine, uplaćuju se nacionalnim tijelima.

Koliko trebam platiti?

Iznos sudskih troškova računa se na temelju iznosa za koji je izdan platni nalog u skladu s prethodno navedenim zakonodavstvom.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Sud neće razmotriti vaš zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga ili za njegovo izvršenje, ako je nalog proglašen izvršivim.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Isključivo osobno sudu kojem ste predali obrazac A ili od kojeg je zatražen nalog za izvršenje na temelju obrasca G. U ovom trenutku nije moguće platiti sudske troškove elektroničkim putem.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Morate podnijeti zahtjev sudu.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.