Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Za pokretanje postupka za europski platni nalog u Mađarskoj mora se platiti javnobilježnička pristojba u svrhu izvršenja nesporne financijske tražbine u skladu s Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog. Iznos te pristojbe utvrđen je u Zakonu L o postupcima za platne naloge iz 2009. i Odlukom ministra pravosuđa br. 14/1991 od 26. studenoga 1991. o javnobilježničkim pristojbama. U skladu s tim pravilima pri pokretanju postupka mora se platiti javnobilježnička pristojba u iznosu od 3 % vrijednosti tražbine. Tuženik može odabrati hoće li plaćanje izvršiti u gotovini ili kreditnom/debitnom karticom u uredu javnog bilježnika, prijenosom na bankovni račun javnog bilježnika ili poštanskim nalogom.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Pri pokretanju postupka mora se platiti javnobilježnička pristojba.

Koliko trebam platiti?

Javnobilježnička pristojba iznosi 3 % vrijednosti financijske tražbine, ne uključujući naknade (kamate, troškove). U slučaju nekoliko tražbina javnobilježnička pristojba iznosi 3 % zbroja iznosa tražbina, ali ne manje od 5000 HUF i ne više od 300 000 HUF. Ako je u postupak uključeno više od pet osoba, najniža pristojba iznosi 1000 HUF pomnoženo s brojem stranaka. Ako je financijska tražbina izražena u valuti koja nije HUF, pristojba se mora platiti za iznos tražbine u protuvrijednosti u HUF, izračunano na temelju službenog deviznog tečaja središnje banke na dan podnošenja zahtjeva.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne plati javnobilježničku pristojbu pri pokretanju postupka, javni bilježnik koji vodi postupak zatražit će od tužitelja da plati tu pristojbu. Ako tužitelj to ne učini u zadanom roku, javni bilježnik odbacit će zahtjev.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Tužitelj može javnobilježničku pristojbu platiti na bilo koji od načina navedenih u nastavku.

  1. Tužitelj može platiti pristojbu u gotovini javnom bilježniku koji vodi postupak.
  2. Tužitelj može izvršiti plaćanje poštanskim nalogom koji izdaje javni bilježnik na račun za plaćanje javnog bilježnika koji vodi postupak u bilo kojem poštanskom uredu.
  3. Tužitelj može platiti pristojbu prijenosom na bankovni račun javnog bilježnika.
  4. Ako ured javnog bilježnika koji vodi postupak ima odgovarajuće uvjete za to, tužitelj može platiti pristojbu kreditnom/debitnom karticom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako se javnobilježnička pristojba plaća gotovinom ili kreditnom/debitnom karticom u uredu javnog bilježnika, tužitelj nije obvezan dostaviti dokaz o plaćanju.

Ako tužitelj plati pristojbu poštanskim nalogom, potvrda o plaćanju mora se priložiti zahtjevu za europski platni nalog.

Ako tužitelj plati javnobilježničku pristojbu prijenosom na bankovni račun javnog bilježnika, zahtjevu za europski platni nalog mora se priložiti dnevni izvadak iz računa ili njegova preslika, čime se dokazuje da je račun terećen za iznos pristojbe.

Posljednji put ažurirano: 03/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.