Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Sljedeći se nacionalni propisi primjenjuju na plaćanje sudskih pristojbi:

Zakonski instrument br. 22 iz 2014.

Zakonski instrument br. 23 iz 2014.

Zakonski instrument br. 24 iz 2014.

Trenutačno se u nalozima za plaćanje sudskih pristojbi u Irskoj ne navodi nikakva pristojba za europski platni nalog. Stoga biste svoj zahtjev trebali podnijeti bez prilaganja ikakvih pristojbi.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.