Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Osim troška dostave pismena i troškova pravnog zastupanja ne postoje fiksne pristojbe koje se naplaćuju za pokretanje postupka pred građanskim sudom ( saisine du juge civil). U načelu se  na razini građanskih sudova ne naplaćuju nikakve pristojbe. Nakon donošenja presude mogu nastati naknadni troškovi povezani s izvršenjem odluke i na zahtjev stranke koja je bila uspješna u postupku.
Posljednji put ažurirano: 15/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.