Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Uvod

Pristojbe koje se primjenjuju na ovaj postupak propisane su člankom 1. stavkom 2., člankom 2. i člankom 13. stavkom 1. tarife B glave 12. Zakona Malte, Zakon o organizaciji i parničnom postupku.

Pristojba za upis ne može se platiti elektroničkim putem.

Koje su pristojbe primjenjive?

Plaćanje je potrebno kad je riječ o sljedećim obrascima:

obrazac A – Prijava za europski platni nalog

obrazac D – Odluka o odbijanju zahtjeva za europski platni nalog

obrazac E – Europski platni nalog

obrazac F – Prigovor na europski platni nalog

obrazac G – Izjava o izvršivosti.

Koliko moram platiti?

Obrazac A – Prijava za europski platni nalog: pristojba za upis u iznosu od 30,00 EUR i 7,20 EUR za svaku obavijest tuženiku ili tuženicima i tužitelju iz obrasca D ili E

Obrazac F – Prigovor na europski platni nalog: pristojba za upis u iznosu od 30,00 EUR i 7,20 EUR za svaku obavijest tužitelju

Obrazac G – Izjava o izvršivosti: pristojba za upis u iznosu od 20,00 EUR

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Obrazac se ne obrađuje dok se plaćanje ne izvrši

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Uplatu sudskih pristojbi možete izvršiti na sljedeći bankovni račun:

ime vlasnika računa

COURT SERVICES AGENCY (Agencija za sudsku administraciju)

IBAN (međunarodni broj bankovnog računa)

MT94VALL22013000000050011428265

nacionalni broj banke

OZNAKA BANKE 22013

broj računa

50011428265

BIC/SWIFT kôd

VALLMTMT

ime banke

BANK OF VALLETTA

adresa banke

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

valuta računa

EURO

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Trebali biste dostaviti potvrdu koju izdaje banka preko koje je izvršena transakcija.

Posljednji put ažurirano: 05/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.