Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Postupak za europski platni nalog (Uredba (EZ) br. 1896/2006, koja je stupila na snagu 12. prosinca 2008.) omogućuje vjerovnicima naplatu nespornih prekograničnih tražbina u građanskim i trgovačkim stvarima upotrebom jedinstvenog postupka koji se provodi na temelju standardnih obrazaca. Stranke u tom postupku nisu obvezne osobno se pojaviti pred sudom. Uredba se primjenjuje u svim državama članicama EU-a osim u Danskoj.

Sudbeno vijeće (Raad voor de rechtspraak) odredilo je Okružni sud u Haagu (Rechtbank Den Haag) kao jedini okružni sud nadležan za rješavanje predmeta povezanih s europskim platnim nalogom. U slučaju podnošenja prigovora postupak se može nastaviti u skladu s redovnim pravilima o mjesnoj nadležnosti.

Zahtjevi u okviru postupka za europski platni nalog moraju se podnijeti na obrascu A. Obrazac je dostupan na internetskim stranicama Europske komisije na svim jezicima Europske unije.

Obrazac

Okružnom sudu u Haagu zahtjevi se mogu podnijeti samo na nizozemskom jeziku.

Zahtjevi u okviru postupka za europski platni nalog mogu se poslati na sljedeću adresu:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Za više informacija nazovite tajništvo za opće poslove Okružnog suda (griffie Algemene Zaken) na broj telefona +31 (0)70-381 22 64.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Pristojbe ovise o iznosu glavne tražbine. Vidjeti i: Koliko trebam platiti?

Koliko trebam platiti?

Pregled primjenjivih pristojbi za 2019. naveden je u nastavku.

Vrsta/iznos tražbine ili zahtjeva

Sudska pristojba za stranke koje nisu fizičke osobe

Sudska pristojba za fizičke osobe

Sudska pristojba za osobe ograničenih financijskih mogućnosti

Sudska pristojba suda koji rješava predmete na razini nižoj od okružne

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom:

neodređenog iznosa ili

iznosa koji nije viši od 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom čiji je iznos viši od 500 EUR, ali ne viši od 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom čiji je iznos viši od 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Sudska pristojba suda koji rješava predmete na razini koja nije niža od okružne

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom:

neodređenog iznosa ili

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom čiji iznos nije viši od 100 000 EUR

1992 EUR

914 EUR

81 EUR

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom čiji je iznos viši od 100 000 EUR

4030 EUR

1599 EUR

81 EUR

Za više informacija vidjeti sljedeće internetske stranice: Internetske stranice nizozemskih sudovaRaad voor Rechtsbijstand.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se sudske pristojbe ne plate na vrijeme, zahtjev se ne može dalje obrađivati i predmet će se odbaciti.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Podnositelj zahtjeva dobiva račun za plaćanje sudskih pristojbi. Plaćanje se može izvršiti bankovnim prijenosom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Nakon plaćanja sudskih pristojbi trebali biste pričekati daljnje informacije Okružnog suda u Haagu.

U Uredbi o uvođenju postupka za europski platni nalog navodi se da će sud izdati europski platni nalog što je prije moguće, obično u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Druge poveznice

Primjenjive pristojbe za 2019.

Internetske stranice nizozemskih sudova

Raad voor Rechtsbijstand

Uredba (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.