Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Uvod

Koje se vrste sudskih pristojbi naplaćuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako ne platim na vrijeme?

Kako se plaćaju sudske pristojbe?

Koji su sljedeći koraci?

Uvod

Pristojbe koje se plaćaju u parničnim postupcima uređene su Zakonom o sudskim troškovima u građanskim predmetima od 28. srpnja 2005. (pročišćeni tekst: Zbornik zakona iz 2014., stavka 1025.). U pravilu se pristojba plaća za svaki podneseni tužbeni zahtjev, uključujući one podnesene u okviru postupka uređenih Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog. Poljskim je pravom predviđena mogućnost podnošenja zahtjeva za oslobođenje od takvih troškova u skladu s prethodno navedenim zakonom (glava IV. – Oslobođenje od sudskih troškova).

Koje se vrste sudskih pristojbi naplaćuju?

Na europski platni nalog primjenjuje se razmjerna pristojba.

Koliko trebam platiti?

Razmjerna pristojba naplaćuje se za predmete povezane s imovinskim pravima i iznosi 5% iznosa koji je predmet spora (tj. iznosa navedenog u tužbenom zahtjevu). Međutim, ona ne može iznositi manje od 30 PLN ili više od 100 000 PLN. U slučaju zahtjeva za opoziv europskog platnog naloga naplaćuje se polovina pristojbe.

Što će se dogoditi ako ne platim na vrijeme?

U skladu s člankom 126.2 stavkom 1. Zakona o parničnom postupku od 17. studenoga 1964. (Zbornik zakona br. 43, stavka 269., kako je izmijenjena) sud neće poduzeti nikakve radnje na temelju postupovnog dokumenta za koji nije plaćena odgovarajuća pristojba. Drugim riječima, pristojba se mora platiti pri podnošenju postupovnog dokumenta (tužbenog zahtjeva) nadležnom sudu ili se mora podnijeti zahtjev za oslobođenje od sudskih troškova.

Postupovne posljedice neplaćanja pristojbi za postupovne dokumente utvrđene su, među ostalim, u člancima 130. i 130.2 Zakona o parničnom postupku.

U skladu s člankom 130. Zakona o parničnom postupku, ako se postupovni dokument (uključujući tužbeni zahtjev) ne može obraditi zbog neplaćanja pristojbe, predsjedavajući sudac pozvat će stranku da izvrši plaćanje u roku od tjedan dana. Ako stranka to ne učini, vraća joj se postupovni dokument. Ako je postupovni dokument podnijela osoba koja živi u inozemstvu i nema imenovanog zastupnika u Poljskoj, predsjedavajući sudac odredit će rok za plaćanje naknade, koji ne smije biti kraći od mjesec dana. Ako se pristojba ne plati u utvrđenom roku, postupovni dokument vraća se stranci. Ako se pristojba plati u utvrđenom roku, postupovni dokument počinje proizvoditi pravne učinke od datuma na koji je podnesen.

U skladu s člankom 130.2 Zakona o parničnom postupku, postupovni dokument koji podnosi odvjetnik ili patentni zastupnik i za koji nije plaćena pristojba vraća se bez poziva na plaćanje ako podliježe fiksnoj ili razmjernoj pristojbi izračunanoj na temelju iznosa koji je predmet spora i koji je stranka navela. Međutim, ako se pristojba za postupovni dokument plati u roku od tjedan dana od dostave odluke o vraćanju dokumenta, postupovni dokument počinje proizvoditi pravne učinke od datuma na koji je podnesen.

Kako se plaćaju sudske pristojbe?

Načini plaćanja sudskih pristojbi u građanskim predmetima uređeni su Uredbom ministra pravosuđa od 31. siječnja 2006. o utvrđivanju načina plaćanja sudskih pristojbi u građanskim predmetima (Zbornik zakona br. 27, stavka 199.) koja čini provedbeni akt za prethodno navedeni Zakon o sudskim troškovima u građanskim predmetima.

Sudske pristojbe u građanskim predmetima mogu se uplatiti u negotovinskom obliku na tekući račun nadležnog suda (podaci o računu mogu se dobiti izravno na sudu ili internetskim stranicama suda ili na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa), izravno na blagajni suda ili u obliku sudskih biljega koji se mogu kupiti na blagajni suda.

Koji su sljedeći koraci?

Nakon plaćanja pristojbi i otklanjanja eventualnih nedostataka sud će izdati europski platni nalog.

Posljednji put ažurirano: 03/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.