Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Uvod

U skladu s člankom 5. Uredbe o sudskim troškovima (Regulamento das Custas Processuais), donesene Uredbom sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače 2008., sudska pristojba (taxa de justiça) izražava se u obračunskim jedinicama (unidades de conta, UC), pri čemu jedna obračunska jedinica trenutačno iznosi 102 EUR. Iznos sudske pristojbe određuje se u skladu s vrijednošću ili složenošću predmeta.

Uredba o sudskim troškovima sadržava posebna pravila koja se odnose na Uredbu (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Na temelju članka 7. stavka 4. i tablice II-A Uredbe o sudskim troškovima, za zahtjeve za platni nalog:

 • u iznosu do 5 000 EUR: sudska pristojba iznosi 102 EUR (1 UC)
 • od 5 000 EUR do 15 000 EUR: sudska pristojba iznosi 204 EUR (2 UC)
 • više od 15 000,01 EUR: sudska pristojba iznosi 306 EUR (3 UC).

Viša se pristojba može naplatiti:

 1. ako se pokaže da je predmet posebno složen, sud u konačnici može odrediti višu pristojbu u granicama utvrđenima u tablici II Uredbe o sudskim troškovima (članak 7. stavak 7.). Na temelju članka 530. stavka 7. Zakona o parničnom postupku (Código de Processo Civil) posebno složeni predmeti za potrebe plaćanja sudske pristojbe smatraju se postupcima ili postupcima privremene pravne zaštite koji:
  1. sadržavaju duge tužbe ili zahtjeve
  2. odnose se na specijalizirana pravna pitanja ili stručna tehnička pitanja i zahtijevaju kombiniranu analizu pravnih pitanja iz različitih konteksta ili
  3. uključuju saslušanje velikog broja svjedoka, analizu složenih dokaza ili različite dugotrajne postupke za izvođenje i
 2. ako je osoba odgovorna za plaćanje sudske pristojbe trgovačko društvo koje je u prethodnoj godini podnijelo 200 ili više zahtjeva za privremenu pravnu zaštitu ili druge oblike postupka ili izvršenja sudu, pisarnici ili kontaktnoj točki te se u tom slučaju sudska pristojba određuje na sljedeći način za zahtjeve za izdavanje platnih naloga koje je podnio predmetni poduzetnik:
 • u iznosu do 5 000 EUR: sudska pristojba iznosi 153 EUR (1,5 UC)
 • od 5 000 EUR do 15 000 EUR: sudska pristojba iznosi 306 EUR (3 UC)
 • više od 15 000,01 EUR: sudska pristojba iznosi 459 EUR (4,5 UC).

Ako tuženik podnese prigovor na temelju članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1896/2006 i postupak se nastavi, iznos sudskih pristojbi koje tužitelj mora platiti za postupak europskog platnog naloga odbija se od iznosa koji treba platiti za nastavak postupka (članak 7. stavak 6. Uredbe o sudskim troškovima).

Koliko trebam platiti?

Vidjeti prethodni odgovor.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U skladu s člankom 642. Zakona o parničnom postupku tajništvo suda opomenut će vas da neplaćeno dugovanje podmirite u roku od 10 dana zajedno s dodatnom novčanom kaznom u iznosu od jedne do pet obračunskih jedinica. Ako u navedenom roku od 10 dana ne dostavite dokaz o plaćenim sudskim pristojbama i novčanoj kazni, sud će naložiti povlačenje vaše tužbe, zahtjeva ili žalbe.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe moraju se platiti bankovnim prijenosom.

Ako podnosite nalog za plaćanje sudu, savjetujemo vam da pričekate upute iz registra središnjeg građanskog vijeća okružnog suda u Portu o tome kako izvršiti plaćanje. U tu se svrhu preporučuje da tužitelju ili njegovu zastupniku dostavite e-adresu.  Tajništvo suda poslat će referentni broj (koji sadržava 12 znamenki i počinje sa 70) koji bi trebalo umetnuti u polje za napomene bankovnog prijenosa zajedno s brojem predmeta postupka kako bi se plaćanje moglo povezati s predmetom. Sudu morate dostaviti dokaz o prijenosu.

Ako odlučite izvršiti plaćanje prije početka sudskog postupka, tj. bez čekanja sudskog naloga za plaćanje, pojedinosti o plaćanju su sljedeće (i sudu biste trebali dostaviti dokaz o prijenosu):

Nositelj: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (Institut za financijsko upravljanje i infrastrukturu u pravosudnom sustavu)

NIF (porezni identifikacijski broj): 510 361 242

Broj računa: 1120014160

NIB (Portugalski BBAN): 078101120112001416052

IBAN: PT50078101120112001416052

Ime banke: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público – IGCP, E.P.E.

BIC SWIFT (bankovni identifikacijski kod): IGCPPTPL

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

U skladu s člankom 22. stavkom 1. Provedbene odluke ministra (Portaria) br. 419-A/2009 od 17. travnja 2009., morate podnijeti potvrdu o plaćanju ili neki drugi dokaz zajedno s odgovarajućim podneskom ili zahtjevom, ako nije drukčije propisano Provedbenom uredbom ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.

Posljednji put ažurirano: 05/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.