Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U Škotskoj su sudske pristojbe za europski platni nalog uređene:

  • Uredbom o pristojbama lokalnih sudova iz 2018., kako je izmijenjena Uredbom o izmjeni pristojbi lokalnih sudova iz 2018.

Dodatak 2. dio II. točka 6. primjenjuje se na europske platne naloge od 1. travnja 2019.

Dodatak 3. dio II. točka 6. primjenjuje se na europske platne naloge od 1. travnja 2020.

Elektroničko plaćanje pristojbi nije moguće.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Za podnošenje sudu zahtjeva za europski platni nalog na obrascu A Uredbe (EZ) br. 1896/2006 plaća se jedna pristojba koja obuhvaća sve sudske postupke.

Zastupanje odvjetnika obično nije potrebno te sudska pristojba ne uključuje odvjetničke pristojbe ni trošak dostave pismena branitelju.

Za podnošenje prigovora na obrascu F ne naplaćuje se pristojba.

Koliko ću platiti?

Pristojba za podnošenje zahtjeva za europski platni nalog sudu iznosi 129 GBP.

U skladu s člankom 8. Uredbe o pristojbama lokalnih sudova iz 2018., Škotski zakonski instrument 2018/481 kako je izmijenjen, stranka ima pravo na oslobođenje od plaćanja pristojbe, na primjer ako ima pravo na određene državne naknade ili ako ima pravo na građansku pravnu pomoć.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Sud ne prihvaća zahtjev i nije obvezan postupati ako pristojba nije plaćena, u skladu s točkom 3. Uredbe o pristojbama lokalnih sudova iz 2018., Škotski zakonski instrument 2018/481 kako je izmijenjen.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe mogu se platiti na sljedeće načine:

  • čekovima – primatelj plaćanja „The Scottish Courts and Tribunals Service” (Škotska služba sudova i tribunala)
  • debitnom ili kreditnom karticom – provjerite koje kartice prihvaća odgovarajući sud te može li se plaćanje izvršiti telefonom
  • poštanskim nalogom – primatelj plaćanja „The Scottish Courts and Tribunals Service” (Škotska služba sudova i tribunala)
  • gotovinom – ako plaćate poštom, ne preporučuje se plaćanje gotovinom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sud nakon uplate prihvaća podnošenje dokumenata koji čine zahtjev na obrascu A Uredbe (EZ) br. 1896/2006. Dokumente i uplatu trebalo bi poslati ili donijeti na sud istodobno. Sud će zatim kao sljedeću radnju u postupku izdati ili poslati obrazac B, C, D ili E. Ne zahtijeva se dokaz o plaćanju.

Posljednji put ažurirano: 03/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.