Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Zakon br. 71/1992 o sudskim pristojbama i pristojbama za izvatke iz kaznene evidencije, kako je izmijenjen.

Sudske pristojbe mogu se platiti debitnom ili kreditnom karticom, bankovnim prijenosom ili u poslovnici inozemne banke.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske pristojbe plaćaju se na temelju članka 1. Zakona br. 71/1992 o sudskim pristojbama i pristojbama za izvatke iz kaznene evidencije, kako je izmijenjen, za pojedinačne radnje ili sudske postupke kada se oni provode na temelju prijedloga javnih pravosudnih i upravnih tijela i tužitelja i kao radnje tih tijela i tužitelja navedene na popisu sudskih pristojbi i pristojbi za izvatke iz kaznene evidencije koji je priložen tom zakonu.

Pristojbe se mogu naplatiti i za postupke i radnje izvršene bez prijedloga u korist platitelja pristojbe ako je to izričito navedeno na popisu.

Koliko trebam platiti?

Stopa pristojbe navedena je na popisu kao postotak osnovice pristojbe ili fiksni iznos. Ako se za neki postupak utvrdi stopa pristojbe, to se odnosi na postupak u jednom stupnju. Isti se iznos pristojbe plaća i u postupku žalbe u istom predmetu.

Ako se ne utvrdi posebna stopa, u slučaju zahtjeva za pokretanje postupka europskog platnog naloga ta stopa iznosi 6% vrijednosti (iznosa plaćanja) predmeta postupka ili vrijednosti predmeta spora, no najmanje 16,50 EUR. Isto vrijedi i za podnošenje prigovora.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se pristojba koja se treba platiti u trenutku podnošenja pritužbe, zahtjeva za pokretanje postupka, žalbe ili pritužbe u kasaciji ne plati, sud traži da platitelj pristojbe plati pristojbu u roku koji odredi, najčešće je to deset dana od primitka zahtjeva. Ako se pristojba ne plati u navedenom roku, sud će obustaviti postupak unatoč zahtjevu. Platitelja pristojbe mora se pri podnošenju zahtjeva obavijestiti o posljedicama neplaćanja pristojbe.

Sud ne obustavlja postupak zbog neplaćanja pristojbe u sljedećim slučajevima:

  1. ako je već pokrenuo postupak
  2. ako je prošireno područje primjene tužbe ili zahtjeva ili ako se za isti predmet podnese druga tužba ili zahtjev nakon što postupak započne
  3. ako zatraži plaćanje pristojbe u iznosu koji je proturječan formulaciji Zakona
  4. ako platiteljeva obveza plaćanja proizlazi iz podnošenja zahtjeva za određivanje izvanrednih mjera
  5. ako je podnesen zahtjev za oslobođenje od plaćanja pristojbe u okviru roka za plaćanje sudske pristojbe koji je sud je odobrio; ako sud dodijeli samo djelomično oslobođenje, tražit će od platitelja pristojbe da plati sudsku pristojbu u iznosu koji nije obuhvaćen oslobođenjem.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbe koje naplaćuju sudovi, javna pravosudna i upravna tijela i tužitelji mogu se platiti gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom, poštanskim nalogom, bankovnim prijenosom ili u poslovnici inozemne banke. Pristojbe se plaćaju gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom, bankovnim prijenosom ili u poslovnici inozemne banke s pomoću tehničke opreme pravnog subjekta u 100-postotnom državnom vlasništvu koji ima ulogu operatora sustava, ako je nadležno tijelo ispunilo zahtjeve za to. Pristojbe se mogu platiti gotovinom ako sudovi, javna pravosudna i upravna tijela i tužitelji osiguraju uvjete za taj oblik plaćanja i ako pristojba po predmetu ne premašuje 300 EUR, uz iznimku pristojbe iz stavke 17. (u predmetima koji se odnose na trgovačke registre), koja se može platiti gotovinom čak i ako premašuje 300 EUR. Ako su sud, javno pravosudno i upravno tijelo i tužitelj uključeni u središnji sustav evidencije pristojbi, pristojbe plaćene poštanskom uputnicom, debitnom ili kreditnom karticom, bankovnom doznakom ili u poslovnici inozemne banke uplaćuju se na račun operatora sustava.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Plaćanje se može potvrditi standardnim potvrdama o plaćanju koje se primjenjuju u uobičajenim transakcijama ovisno o metodi plaćanja, tj. blagajnički primitak, potvrda plaćanja poštanskim nalogom, izvod računa itd.

Posljednji put ažurirano: 27/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.