Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe primjenjive u postupku europskog platnog naloga propisane su slovenskim Zakonom o sudskim pristojbama (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Službeni list Republike Slovenije) br. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odluka Ustavnog suda, 19/15 – odluka Ustavnog suda, 30/16 i 10/17 – ZPP-E (Zakon o izmjeni Zakona o parničnom postupku); dalje u tekstu „Zakon o sudskim pristojbama”, ZST-1), odnosno općim zakonom o sudskim pristojbama.

Zakonom o sudskim pristojbama (članak 6.) pruža se pravna osnova za plaćanje sudskih pristojbi gotovinom, elektroničkim novcem i drugim važećim sredstvima plaćanja, što se primjenjuje i na plaćanje pristojbi za postupak europskog platnog naloga. Sudske pristojbe u praksi se mogu platiti elektronički, upotrebom usluga pojedinih banaka za internetsko plaćanje.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Kad je riječ o postupku europskog platnog naloga, jednokratna sudska pristojba primjenjuje se na cijeli postupak. Obveznik plaćanja sudske pristojbe jest tužitelj, a plaćanje mora izvršiti u trenutku podnošenja zahtjeva za europski platni nalog sudu.

Koliko trebam platiti?

Iznos sudske pristojbe za postupak europskog platnog naloga koji tužitelj mora platiti kada podnese zahtjev sudu ovisi o vrijednosti tražbine.

Kvocijent iznosi 1,2 (tarifni broj 1301 tarife pristojbe na temelju Zakona o sudskim pristojbama), a pristojba se izračunava u skladu s tablicom u članku 16. Zakona o sudskim pristojbama. Budući da postoje mnogi vrijednosni razredi, ne mogu se svi detaljno navesti ovdje.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne plati sudsku pristojbu na vrijeme, sud svejedno provodi postupak i sudska pristojba prisilno se naplaćuje po potrebi.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Zakonom o sudskim pristojbama (članak 6.) pruža se pravna osnova za plaćanje sudskih pristojbi gotovinom, elektroničkim novcem i drugim važećim sredstvima plaćanja, što se primjenjuje i na plaćanje pristojbi za postupak europskog platnog naloga.

Sudske pristojbe u praksi se mogu platiti elektronički, upotrebom usluga pojedinih banaka za internetsko plaćanje, ili se mogu platiti izravno kod pružatelja platnih usluga ili na blagajni suda (gotovinom ili upotrebom terminala POS).

Svaka banka ima vlastitu uslugu za internetsko plaćanje za izvršavanje elektroničkih plaćanja.

Obveznik plaćanja može sudsku pristojbu platiti unaprijed, odnosno nakon podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka sudu, ili može podnijeti zahtjev sudu i pričekati da mu sud pošalje nalog za plaćanje s odgovarajućim iznosom i svim drugim potrebnim podacima za plaćanje.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako se sudska pristojba plati navođenjem odgovarajućeg referentnog broja (koji sud priopćuje obvezniku plaćanja putem naloga za plaćanje), obveznik plaćanja ne mora sudu dostaviti dokaz o plaćanju. U takvim slučajevima sud je obaviješten o plaćanju putem posebnog sustava elektroničkog bankarstva (UJPnet), u kojemu se pojedinačna plaćanja raspoznaju na temelju pripadajućeg referentnog broja.

Međutim, ako se sudska pristojba plati bez navođenja odgovarajućeg referentnog broja, obveznik plaćanja mora sudu dostaviti potvrdu o plaćanju. Nema posebnih službenih uvjeta za valjanost takve potvrde. Na temelju te potvrde sud po potrebi provjerava plaćanje sudske pristojbe putem platforme UJPnet (posebno kad sudska pristojba nije plaćena na blagajni suda).

Posljednji put ažurirano: 02/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.