Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Uvod

Pravila koja se primjenjuju na plaćanje pristojbe za podnošenje zahtjeva za europski platni nalog u Švedskoj uključuju sljedeće:

Članak 5. Zakona (2008:879) o europskom platnom nalogu (Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande): Podnositelj zahtjeva za europski platni nalog mora platiti pristojbu za podnošenje zahtjeva. Vlada može izdati propise o iznosu pristojbe.

Pristojba za podnošenje zahtjeva mora se platiti unaprijed.

Ako podnositelj zahtjeva ne postupi u skladu s nalogom za plaćanje pristojbe za podnošenje zahtjeva, zahtjev će se odbaciti.

Članak 3. Uredbe (2008:892) o europskom platnom nalogu (Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande): Pri plaćanju pristojbe za podnošenje zahtjeva, podnositelj zahtjeva mora navesti osobni identifikacijski broj tuženika ili registracijski broj poduzeća tuženika.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Ako podnosite zahtjev za europski platni nalog u Švedskoj, morate platiti pristojbu za podnošenje zahtjeva. Pristojba za podnošenje zahtjeva mora se platiti unaprijed. To znači da pristojba za podnošenje zahtjeva mora biti plaćena da bi švedska služba za izvršenje (Kronofogdemyndigheten) započela obradu zahtjeva za europski platni nalog. Nakon što podnesete zahtjev primit ćete nalog švedske službe za izvršenje s informacijama o načinu plaćanja pristojbe za podnošenje zahtjeva.

Koliko trebam platiti?

Trenutačno morate platiti pristojbu za podnošenje zahtjeva u iznosu od 300 SEK.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se pristojba za podnošenje zahtjeva ne plati na vrijeme, zahtjev će se odbaciti prije njegove obrade.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbu za podnošenje zahtjeva nemojte platiti unaprijed. Pričekajte dopis švedske službe za izvršenje s detaljnim informacijama o načinu plaćanja.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ne trebate učiniti ništa nakon što pravodobno platite pristojbu za podnošenje zahtjeva. Švedska služba za izvršenje nadzire primitak plaćanja u nadležnom tijelu. Nakon što se plaćanje proknjiži, švedska služba za izvršenje započinje obradu vašeg zahtjeva za europski platni nalog.

Posljednji put ažurirano: 05/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.