Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Ausztria

Ez az oldal az osztrák bírósági illetékekről nyújt információkat.

Tartalomszolgáltató:
Ausztria
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.
Bevezetés

Milyen illetékeket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet 25. cikke előírja, hogy a tagállamban az európai fizetési meghagyásos eljárás és az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás esetén induló rendes polgári eljárás együttes bírósági illetéke nem haladhatja meg az olyan rendes polgári eljárás bírósági illetékét, amelyet nem előzött meg az adott tagállamban európai fizetési meghagyásos eljárás. Az európai fizetési meghagyás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásért ezért a bírósági illetékekről szóló törvény (Gerichtsgebührengesetz – GGG1. díjtétele (Tarifpost 1) szerinti átalányösszeg fizetendő, amelyet minden nemzeti fizetési meghagyásos eljárásban és polgári eljárásban meg kell fizetni.

Milyen illetékeket kell fizetnem?

Az elsőfokú európai fizetési meghagyás iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárásokban a bírósági illetékekről szóló törvény 1. díjtétele érvényesül, a bírósági illetékekről szóló törvény 1. díjtételéhez fűzött 1. megjegyzéssel összhangban. Ezt az átalányösszeget attól függetlenül kell fizetni, hogy az eljárás befejeződik-e. Csökkentés csak akkor érvényes, ha a kérelmet azonnal visszavonják vagy elutasítják az ellenérdekű fél számára történő kézbesítés előtt (az illeték a negyedére csökken; a bírósági illetékekről szóló törvény 1. tételéhez fűzött 3. megjegyzés), vagy ha az ügyet az első tárgyaláson jogilag érvényes módon rendezik (az illeték a felére csökken; a bírósági illetékekről szóló törvény 1. tételéhez fűzött 2. megjegyzés). Az osztrák bírósági illetékrendszer szerint elsőfokú polgári eljárásban csak az eljárást megindító kérelem (jelen esetben az európai fizetési meghagyás iránti kérelem) illetékköteles. Az elsőfokú további eljárások esetében külön bírósági illeték nincs.

A bírósági illetékekről szóló törvény 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint az illetékfizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor az európai fizetési meghagyás iránti kérelmet a bírósághoz benyújtják. Az illetéket ekkor kell megfizetni. A bírósági illeték alóli mentesség iránti kérelmet legkésőbb ezen időpontig költségmentesség (Verfahrenshilfe) formájában is be kell nyújtani, feltéve, hogy a feltételek teljesülnek.

A felülvizsgálat iránti kérelem a rendelet 20. cikke alapján illetékmentes (függetlenül attól, hogy azok célja az eredeti állapot helyreállítása ((1) bekezdés) vagy az érdemi vizsgálat ((2) bekezdés)).

Mennyit kell fizetni?

Az elsőfokú eljárás bírósági illetékének kiszámítása a követelés tárgyának értékétől (a vitatott összeg = az érvényesített követelés szintje) és a felek számától függ. Szemléltetésként lásd a teljes díjtáblázatot a bírósági illetékekről szóló törvény 1. díjtétele alatt (2017. augusztus 1-i állapot szerint; ide kattintva megtekintheti a bírósági illetékekről szóló törvény hatályos szövegét):

1. díjtétel

A követelés tárgyának értéke

A fizetendő illeték

legfeljebb

150 EUR

23 EUR

több mint

150 EUR, de legfeljebb

300 EUR

45 EUR

több mint

300 EUR, de legfeljebb

700 EUR

64 EUR

több mint

700 EUR, de legfeljebb

2000 EUR

107 EUR

több mint

2000 EUR, de legfeljebb

3500 EUR

171 EUR

több mint

3500 EUR, de legfeljebb

7000 EUR

314 EUR

több mint

7000 EUR, de legfeljebb

35 000 EUR

743 EUR

több mint

35 000 EUR, de legfeljebb

70 000 EUR

1459 EUR

több mint

70 000 EUR, de legfeljebb

140 000 EUR

2919 EUR

több mint

140 000 EUR, de legfeljebb

210 000 EUR

4380 EUR

több mint

210 000 EUR, de legfeljebb

280 000 EUR

5840 EUR

több mint

280 000 EUR, de legfeljebb

350 000 EUR

7299 EUR

több mint

350 000 EUR

A vitatott összeg 1,2%-a plusz 3488 EUR

Ha kettőnél több fél van, a bírósági illetékekről szóló törvény 19a. szakasza alapján 10% és 50% közötti felár kerülhet felszámításra.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Késedelmes fizetés esetén a bírósági illetékekről szóló törvény 31. cikke alapján 22 EUR összegű fix kötbér fizetendő (2017. augusztus 1-i állapot). A bírósági illeték késedelmes megfizetése azonban nem hat ki magára a polgári eljárás lefolytatására. A bírósági eljárás nem függ a bírósági illetékek megfizetésétől – attól teljesen független módon zajlik.

A bírósági illetékek bírósági beszedését a bírósági illetékek behajtásáról szóló törvény (Gerichtliches EinbringungsgesetzGEG) szabályozza. Ha a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt az igazságügyi hatóságnak fizetési meghagyást (a bírósági illetékek behajtására vonatkozó végrehajtható okiratot) kell kibocsátania a bírósági illetékek behajtásáról szóló törvény 6 szakaszának a) pontja alapján, további 8 EUR beszedési díj (2014. január 1-i állapot szerint) fizetendő.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A fizetési módokat a bírósági illetékekről szóló törvény 4. szakasza határozza meg. A 4. szakasz szerint a díjak fizethetők ATM funkcióval rendelkező bankkártyával vagy hitelkártyával, az illetékes bíróság számlájára való befizetéssel vagy banki átutalással vagy az adott bíróságon készpénzben történő befizetéssel. A bíróság banki adatai a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (Bundesministerium für Justiz) A link külön ablakban nyílik meg.http://www.justiz.gv.at/ webhelyén a „Gerichte” („Bíróságok”) lapon érhetők el.

Ezenkívül az összes illeték megfizethető beszedéssel, ha a bíróság (vagy általánosságban az osztrák igazságszolgáltatási rendszer) felhatalmazást kapott a bírósági illetékeknek az illetéktartozással rendelkező fél által bejelentett számláról történő beszedésére, és azok bírósági számlára befizetésére. Ebben az esetben a kérelemben (az európai fizetési meghagyás iránti kérelemben) meg kell jelölni azt a számlát, amelyről az illetéket be kell szedni, és a beszedési felhatalmazást, például a „Gebühreneinzug!” („Illetékbeszedés!”) vagy az „AEV!” („A beszedésről szóló rendelet!”) hivatkozás feltüntetésével. Korlátozott felhatalmazás esetén a kérelemben megadható a terhelhető maximális összeg is (a beszedésről szóló rendelet 5. és 6. szakasza [Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung]).

Ha az európai fizetési meghagyás iránti kérelmet az osztrák e-igazságszolgáltatási rendszer (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV) használatával nyújtják be, az illetéket beszedéssel kell megfizetni. Ebben az esetben a terhelhető maximális összeg nem határozható meg.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Ha a szövetségi hatóságok jogosultak bírósági illetéket kérni a kérelem (az európai fizetési meghagyás iránti kérelem) benyújtásakor, és nincs beszedési felhatalmazás, az illeték befizetésének igazolását (az átutalás igazolása) csatolni kell a kérelemhez (a bírósági illetékekről szóló törvény 4. szakasza). Ha a fizetés bankkártyával, hitelkártyával, az illetékes bíróság számlájára történő befizetéssel vagy átutalással, vagy a fél számlájáról történő beszedéssel történik, az Osztrák Szövetségi Számviteli Ügynökség (Buchhaltungsagentur des Bundes) csak később tájékoztatja az igazságügyi hatóságot a kifizetések bírósági számlán történő jóváírásáról. A bírósági illetékekkel kapcsolatos felhívási eljárás a (teljes) fizetés igazolásának benyújtásával ér véget.

Túlfizetés esetén a túlfizetett bírósági illetékek visszafizetésére (a bírósági illetékek behajtásáról szóló törvény 6. szakaszának c) pontja) vonatkozó igényt öt éven belül lehet benyújtani.

Kapcsolódó link

A bírósági illetékekről szóló törvény

Utolsó frissítés: 22/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.