Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A bírósági illetékek és a polgári eljárások, köztük az európai fizetési meghagyásos eljárás költségeinek megfizetéséről szóló rendelkezések a polgári perrendtartásban, valamint a polgári perrendtartás alapján a bíróságok által beszedett állami illetékekről szóló táblázatban (GPK) találhatók.

Polgári perrendtartás:

„Nyolcadik fejezet Illetékek és költségek, I. szakasz - A pertárgy értéke

A pertárgy értéke
68. cikk Az ügy tárgyának pénzbeli értéke képezi a pertárgy értékét.

A pertárgy értéke
69. cikk (1) A pertárgy értéke:
1. pénzbeli követelések esetén: a követelt összeg;

A pertárgy értékének meghatározása
70. cikk (1) A pertárgy értékét a felperes jelöli meg. A pertárgy értékét akár az alperes, akár hivatalból a bíróság kifogásolhatja, legkésőbb az ügy vizsgálata céljából tartott első tárgyaláson. A megjelölt érték és a tényleges érték eltérése esetén a bíróság állapítja meg a pertárgy értékét.
(2) A bíróságnak a pertárgy értékét megnövelő döntésével szemben külön fellebbezésnek van helye.
(3) Amennyiben a pertárgy értéke nehezen állapítható meg a kereset benyújtásának idején, a bíróság megközelítő pertárgy-értéket állapít meg, és később további illetékfizetésre, illetve a többletilleték visszatérítésére kerül sor, a bíróság által az ügy elbírálása során megállapított érték függvényében.

II. szakasz Állami illetékek és költségek

Az illetékekkel és költségekkel kapcsolatos felelősség
71. cikk (1) Az ügy kezelése után meg kell fizetni a pertárgy értékét terhelő állami illetékeket és a bírósági költségeket. Amennyiben a pertárgy értéke nem állapítható meg, az állami illetékek összegét a bíróság határozza meg.
Állami illetékek
73. cikk (3) Az állami illetékeket a minisztertanács által elfogadott táblázatnak megfelelően akkor kell beszedni, amikor benyújtják a védelem vagy támogatás iránti kérelmet, illetve amikor kibocsátják azt a dokumentumot, amely után illetéket kell fizetni.

A keresetlevél mellékletei
128. cikk A keresetlevéllel együtt az alábbi okiratokat kell benyújtani:
1. a meghatalmazás, amennyiben a nyilatkozatot képviselő nyújtja be;
2. az állami illetékek és költségek megfizetésének okirati igazolása, amennyiben ilyen illetékeket és díjakat kell fizetni;
3. a keresetlevél és mellékletei, az alperesek számának megfelelő számú példányban.

A keresetlevél mellékleteinek vizsgálata
129. cikk (1) A bíróság megvizsgálja, hogy a keresetlevél szabályszerű-e.
(2) Amennyiben a keresetlevél nem felel meg a 127. cikk (1) bekezdésében és a 128. cikkben rögzített követelményeknek, a felperest fel kell hívni, hogy egy héten belül orvosolja a szabálytalanságokat, valamint tájékoztatni kell a jogi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről, amennyiben erre szüksége van, illetve erre jogosult. Amennyiben a felperes címét nem jelölik meg, és az a bíróság számára ismeretlen, a közlést úgy teljesítik, hogy a bíróságon az erre kijelölt helyen egy hétre hirdetményt helyeznek el.
(3) Amennyiben a felperes elmulasztja a szabálytalanságok orvoslását, a keresetlevelet és mellékleteit vissza kell küldeni, ha pedig a cím ismeretlen, a keresetlevelet a bíróság hivatalában kell a felperes rendelkezésére bocsátani. A keresetlevél visszaküldésével szemben külön fellebbezést lehet benyújtani, anélkül, hogy kézbesítés céljából másolatot kellene csatolni.

A polgári perrendtartás alapján a bíróságok által beszedett állami illetékekről szóló táblázat
„I. szakasz
A bírósági eljárás során beszedett illetékek
1. cikk A pertárgy értékének 4%-a, de legalább 50 BGN fizetendő a keresetlevél, az ellenkérelem, valamint az önálló jogokkal rendelkező harmadik személy kérelme után.

13. Igazolás kibocsátsa után az alábbi összegű illetékeket kell megfizetni:
2. az európai fizetési meghagyás kibocsátására vonatkozó igazolás, valamint a végrehajthatósági záradék: 40 BGN;”

A bírósági illetékeket csak a bíróság számlájára teljesített banki átutalás útján lehet megfizetni.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az állami illetékeket a kereset benyújtásakor szedik be. A felperesnek a keresetlevélhez csatolnia kell az állami illetékek és költségek megfizetésének okirati igazolását.

Mennyit kell fizetni?

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása, valamint a végrehajthatósági záradék iránti kérelem: 40 BGN.
A rendes polgári eljárásban a keresetlevél, az ellenkérelem, valamint az önálló jogokkal rendelkező harmadik személy kérelme után fizetendő illeték a pertárgy értékének 4%-a, de legalább 50 BGN. A pertárgy értéke pénzbeli követelések esetén a követelt összeg. A fizetési meghagyás iránti kérelemmel szembeni ellentmondás, valamint a rendes peres eljárásra váltás iránti kifejezett hozzájárulás esetén a felperesnek a bíróság számlájára be kell fizetnie a rendes eljárás illetékét.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Amennyiben a felperes a kereset benyújtásakor a keresetlevélhez nem csatolja az állami illetékek megfizetésének okirati igazolását, a keresetlevél szabálytalannak tekintendő. Ilyen esetekben a bíróság tájékoztatásban felhívja a felperest az állami illeték egy héten belül történő megfizetésére. Amennyiben a felperes címét nem jelölik meg, és az a bíróság számára ismeretlen, a közlést úgy teljesítik, hogy a bíróságon az erre kijelölt helyen egy hétre hirdetményt helyeznek el.
Amennyiben a felperes elmulasztja a bírósági illeték egy hetes határidőn belüli megfizetését, a keresetlevelet és mellékleteit vissza kell küldeni, ha pedig a cím ismeretlen, a keresetlevelet a bíróság hivatalában kell a felperes rendelkezésére bocsátani. Ilyen esetben az ügyet elutasítják.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetékeket csak a bíróság számlájára teljesített banki átutalás útján lehet megfizetni, a fizetésről szóló dokumentumot pedig a bíróság hivatalán keresztül meg kell küldeni az ügyben eljáró bíró/tanács részére. A bírósági illeték nem fizethető meg készpénzben a bíróság pénztárában. Minden bíróság szerződést köt egy bankkal, amely szolgáltatást nyújt a bíróság számára. A bankszámlaszámok megtalálhatók a bíróság hivatalos honlapján.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A bírósági illetékeket csak a bíróság számlájára teljesített banki átutalás útján lehet megfizetni, a fizetésről szóló dokumentumot pedig a bíróság hivatalán keresztül meg kell küldeni az ügyben eljáró bíró/tanács részére.

Utolsó frissítés: 08/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.