Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Bevezetés

Milyen díjakat kell fizetni?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha elmulasztom a bírósági illetékek határidőn belüli befizetését?

Hogyan fizethetem be a bírósági illetékeket?

Mit kell tennem, ha megtörtént a befizetés?

Bevezetés

A Horvát Köztársaság bírósági illetékeiről a bírósági illetékekről szóló törvény (Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye] 118/18), valamint a Horvát Köztársaság kormányának a bírósági illetékek mértékéről szóló rendelete rendelkezik.

A bírósági illetékekről szóló törvény 5. cikkének megfelelően a bírósági illetékmértékek keretében előírt illetékeket készpénz nélküli fizetés, készpénz, a Horvát Köztársaság által kibocsátott illetékbélyeg útján vagy elektronikusan kell megfizetni.
A bírósági tevékenység során használt informatikai rendszeren keresztül külön előírások szerint elektronikusan benyújtott kérelmek esetén az illetéket az említett kérelmek benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. A fizetendő összeg a tarifán alapuló előírt illetékösszeg fele.
Azon határozatok kapcsán, amelyeket a bíróság elektronikusan kézbesít, a bírósági tevékenység során használt informatikai rendszeren keresztül külön előírások szerint, a tarifán alapuló előírt illetékösszeg felét kell megfizetni, amennyiben az elektronikus kézbesítéstől számított három napon belül sor kerül a befizetésre.

Milyen díjakat kell fizetni?

A bírósági illetékeket valamennyi polgári és kereskedelmi jogi bírósági eljárásban meg kell fizetni. A bírósági illetékekről szóló törvény 11. cikke alapján illetékmentességben részesülnek az alábbiak:

 1. a Horvát Köztársaság és a kormányzati szervek;
 2. a közhatalmat gyakorló személyek és szervezetek az e jogkörök gyakorlásával összefüggésben felmerült eljárások során;
 3. a munkavállalók a munkaviszonyból eredő jogaik gyakorlásával összefüggésben felmerült jogvitákban és egyéb eljárásokban;
 4. a köztisztviselők és munkavállalók a munkaviszonyból eredő jogaik gyakorlásával összefüggésben felmerült közigazgatási jogvitákban;
 5. a horvát függetlenségi háború rokkantjai, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján, valamint a fogyatékkal élők, a fogyatékkal élők szakértői, szakmai rehabilitációs és foglalkoztatási központjának megfelelő dokumentációja alapján,
 6. a horvát függetlenségi háborúban megölt, eltűnt és fogvatartott katonák házastársai, gyermekei és szülei, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján;
 7. a horvát függetlenségi háborúban megölt, eltűnt és fogvatartott személyek házastársai, gyermekei és szülei, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján;
 8. menekültek, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és hazatérők, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján;
 9. segélyekben részesülő rászorulók;
 10. humanitárius szervezetek és a humanitárius tevékenység folytatása közben megölt, eltűnt vagy fogvatartott személyek családjainak védelmével foglalkozó szervezetek, valamint a fogyatékkal élők szervezetei;
 11. a tartással vagy tartási jogon alapuló követelésekkel kapcsolatos eljárásokban félként eljáró gyermekek;
 12. az anyaság vagy apaság megállapítása, továbbá a házasságon kívüli terhesség és gyermekszülés költségeinek megtérítése iránti perekben a felperesek;
 13. a cselekvőképesség visszaállítása iránt pert indító felek;
 14. a házassági engedélyt kérő kiskorúak;
 15. a gyermek átadása és a gyermekkel aló személyes kapcsolattartás gyakorlása iránt indított eljárásokban a felek;
 16. a kötelező nyugdíjból és általános egészségbiztosításból származó jogokkal, a munkaügyi rendeletek alapján a munkanélküliek jogaival, valamint a szociális jóléti juttatásokkal kapcsolatos eljárásokban a felperesek;
 17. az alkotmány által garantált emberi jogok és szabadságok jogerős egyedi aktusokkal szembeni védelmére irányuló eljárásokban a felperesek (kérelmezők);
 18. a környezetszennyezési kártérítési jogvitákban a felek;
 19. szakszervezetek és magasabb szintű szakszervezeti szövetségek a bérpótlás bírósági jóváhagyása iránti polgári peres eljárásokban és a kollektív munkaügyi vitákban, ezen túlmenően a szakszervezeti képviselők az üzemi tanácsok hatáskörének gyakorlásával kapcsolatos polgári peres eljárásokban;
 20. csődbe jutott adósi minőségükben a fogyasztók;
 21. külön törvény előírása alapján más személyek és szervek.

A külföldi állam mentes az illetékfizetés alól nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján.

Az e feltételekkel kapcsolatos kétség esetén a bíróság az igazságügyi minisztériumtól magyarázatot kér.

A fenti 10. pont szerinti mentesség azon humanitárius szervezetekre vonatkozik, amelyek kapcsán a szociális jólétért felelős miniszter megfelelő határozatot hozott.

A bírósági illetékek megfizetése alóli mentesség nem vonatkozik önkormányzati és városi testületekre, kivéve, ha külön törvénynek megfelelően közhatalmi jogkört ruháztak rájuk.

Az európai fizetési meghagyásos eljárásokban a következő illetékeket kell megfizetni:

 • európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelemért – a felperes fizet
 • európai fizetési meghagyást kibocsátó határozatért – a felperes fizet
 • európai fizetési meghagyással szembeni panaszért – az alperes fizet

ha az eljárás perré alakul

 • az ítéletért – a felperes fizet
 • fellebbezésért – a fellebbező fizet
 • ellenkérelemért – az ellenkérelmet benyújtó fél fizet (az ellenkérelem benyújtása opcionális)
 • rendkívüli fellebbezésért – a másodfokú bírósági határozat elleni felülvizsgálatra akkor van lehetőség, ha a pertárgyérték meghaladja a 200 000 HRK-t
 • bírósági illetékeket a felülvizsgálatot kérelmező, valamint a felülvizsgálati ellenkérelmet benyújtó fél fizeti (az ellenkérelem benyújtása opcionális)

Mennyit kell fizetnem?

I. Kereset, viszontkereset, ítélet és bírósági illeték fizetésére kötelező végzés elleni ellentmondás esetén a vitatott összeggel arányos bírósági illetéket kell megfizetni (amelyet a főkövetelés összege alapján számolnak ki, kamatok és költségek nélkül) a következők szerint:

alsó összeghatár

felső összeghatár (HRK)

összeg (HRK)

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

15 000 HRK fölött 500 HRK illetéket kell megfizetni, valamint a 15 000 HRK fölötti összeg 1 %-át, de legfeljebb 5 000 HRK-t.

II. Az I. pont alatt jelzett illeték felét kell kifizetni az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelemért, az európai fizetési meghagyást kibocsátó határozatért, és a fellebbezési vagy felülvizsgálati ellenkérelemért.

III. Az I. pont alatt jelzett illetékek kétszeresét kell kifizetni az ítélet ellen benyújtott fellebbezésért vagy felülvizsgálati kérelemért.

IV. Nem kell bírósági illetéket fizetni, ha bírósági egyezséget kötöttek a bírósági eljárás során.

Mi történik, ha elmulasztom a bírósági illetékek határidőn belüli befizetését?

Amennyiben valamelyik fél elmulasztja az illeték befizetését az előírt határidőn belül, vagy nem tájékoztatja erről haladéktalanul a bíróságot, a bíróság egy újabb 15 napos határidőn belül végrehajthatósági záradékkal látja el az illetékről szóló határozatot vagy a panasszal kapcsolatos határozatot és megküldi a pénzügyi ügynökségnek a fél forrásaiból való végrehajtása céljából, a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos döntések végrehajtásáról szól törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A bírósági illetékekről szóló törvény 28. cikke alapján a bíróságnak először figyelmeztetnie kell a felet a bíróság illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos eljárására, és amennyiben a fél nem tesz haladéktalanul eleget a felhívásnak, a bíróság felszólítja, hogy három napon belül fizesse meg az illetéket. Amennyiben a fél a felhívásnak nem tesz eleget vagy nem vesz részt azon bírósági eljárásban, amelynek során az illetéket meg kell fizetni és azt nem fizeti meg, a bíróság határozatot hoz az illetéket illetően, amely után további 100 HRK-t kell megfizetni.

Hogyan fizethetem be a bírósági illetékeket?

A bírósági illetékeket készpénz nélküli fizetés, készpénz, a Horvát Köztársaság által kibocsátott illetékbélyeg útján vagy elektronikusan kell megfizetni.

A készpénzben megfizetett illeték a bíróság számlájára is befizethető, ebben az esetben a bíróságnak ezt az összeget a beszedés napjától számított öt napon belül be kell fizetnie a bírósági illetékekből származó költségvetési bevételbe.

Az illetéket akkor lehet illetékbélyegben megfizetni, ha az kevesebb, mint 100 HRK.

A fizetési móddal kapcsolatos információkat az elektronikus hirdetőtábla weboldalán, a bírósági honlapokon, valamint a bíróság helyiségeiben kell közzétenni.

A bírósági illetékek bármely bankfiókban vagy postahivatalban befizethetők a Horvát Köztársaság állami költségvetésébe.

A bírósági illetékek külföldről történő megfizetése esetén a következő információkat kell feltüntetni:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Giro számlaszám (CC):1001005-1863000160

Minta: HR64

Hivatkozási szám: 5045-20735-PIN (vagy a befizető más személyes azonosítószáma)

Kedvezményezett: A Horvát Köztársaság Pénzügyminisztériuma, a Zágrábi Kereskedelmi Bíróság nevében

A fizetésnél megjegyzésben fel kell tüntetni, hogy arra az ________ ügyben (ügyszám és a fizetés típusának meghatározása, pl. európai fizetési meghagyás kibocsátása kérelmezésének bírósági illetéke) kerül sor

Mit kell tennem, ha megtörtént a befizetés?

Ha megtörtént a befizetés, ennek igazolását meg kell küldeni az illeték tárgyát képező ügyet tárgyaló bíróságnak az ügyszámra való hivatkozással (ha az ügyszám ismert), vagy ha az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet ekkor nyújtották be, akkor a banki befizetés igazolását a kérelemhez kell csatolni.

A feleknek a dokumentumokat szokásosan postai úton (ajánlott vagy hagyományos kézbesítéssel) vagy elektronikusan,a bírósági tevékenység során használt informatikai rendszeren keresztül külön előírások szerint kell megküldeniük a bíróság számára.

Utolsó frissítés: 18/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.