Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Bevezetés

Milyen illetékeket kell fizetnem?

Milyen összegű az illeték?

Milyen következményekkel jár az illetékes késedelmes megfizetése?

Hogyan és hol lehet befizetni a bírósági illetékeket?

Mi a teendő az illetékek befizetését követően?

Bevezetés

A bírósági illetékeket a bírósági illetékekről szóló 549/1991. sz. törvény szabályozza. Az illetékmértékek a törvény mellékletében szerepelnek. Az illetékeket az állami költségvetésbe fizetik be.

Az illetékek befizetése a Cseh Nemzeti Bank által a szóban forgó bíróság számára vezetett számlára történik. Az 5 000 CZK-t meg nem haladó összegű illetékek illetékbélyeggel is befizethetők.

Milyen illetékeket kell fizetnem?

Az európai fizetési meghagyásos eljárásban a bírósági illetékeket az általános szabályok szerint kell megfizetni. Ugyanazon szabályokat alkalmazzák, mint az egyéb polgári bírósági eljárások esetében.

Milyen összegű az illeték?

Az eljárások illetékeinek mértékét rögzített összegben állapítják meg, illetve százalékban, olyan illetékek esetében, amelyeknél az alap pénzösszeg formáját ölti. Az illeték arányát az illetékalap és az illetékmérték szorzataként számítják ki. Az egyedi mértékeket a bírósági illetékekről szóló 549/1991. sz. törvény mellékletét képező táblázat határozza meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás esetében a fizetési feltételen alapuló alapvető szabály érvényesül. A fizetéssel kapcsolatos polgári bírósági eljárást kezdeményező keresetlevél esetében az illeték az alábbiak szerint alakul:

  • A 20 000 CZK-ig terjedő összegek esetében 1 000 CZK rögzített összeg.
  • A 20 000 CZK-t meghaladó, de 40 000 000 CZK-nál nem nagyobb összegek esetében az illeték az összeg 5%-a.
  • A 40 000 000 CZK-t meghaladó összegek esetében az illeték 2 000 000 CZK, és a 40 000 000 CZK feletti összeg 1%-a; a 250 000 000 CZK feletti összeg nem számít

Milyen következményekkel jár az illetékes késedelmes megfizetése?

Az illetékfizetési kötelezettség a kereset benyújtásával, illetve fellebbezés esetében a fellebbezés benyújtásával, illetve a bíróság vagy más intézmény részéről a fizetési kötelezettség előírásával keletkezik. Az illetékek a fizetési kötelezettség keletkezésével esedékessé válnak.

Amennyiben az illetéket nem fizetik meg azonnal a kereset vagy fellebbezés benyújtásakor, a bíróság azt írja elő a felperes számára, hogy a bíróság által meghatározott határidőn belül fizesse meg azt; amennyiben a határidő az illetékfizetése megtörténte nélkül lejár, a bíróság az eljárást felfüggeszti (egyes, a törvényben meghatározott helyzetek kivételével). Az illeték határidő lejártát követő megfizetése nem vehető figyelembe.

Amennyiben az eljárás nemfizetés miatt történő felfüggesztésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedik, a fizetési kötelezettség elévül.

Hogyan és hol lehet befizetni a bírósági illetékeket?

A bírósági illetékeket a megfelelő bíróság számlájára teljesített banki átutalás útján fizetik meg. A banki adatok megtalálhatók az egyes bíróságok honlapján, amelyek az https://www.justice.cz/ internetes portálon találhatók. Az 5 000 CZK-i terjedő illetékek illetékbélyeggel is befizethetők.

Az eljárási illetékekkel kapcsolatos ügyekben az elsőfokú eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság dönt. A fellebbviteli bíróság vagy a felülvizsgálati ügyekben eljáró bíróság előtt folyó eljárással összefüggő illetékekkel kapcsolatos ügyekben az elsőfokú eljárásban eljáró bíróság dönt, kivéve, ha az alábbiakban eltérő rendelkezés szerepel.

Amennyiben egy érdemi vagy az eljárást lezáró fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárással kapcsolatos illetéket kell megfizetni, a bírósági illetékek ügyében az elsőfokú bíróság dönt, kivéve, ha a fellebbviteli bíróság vagy a felülvizsgálati ügyekben eljáró bíróság dönt e kérdést illetően.

Mi a teendő az illetékek befizetését követően?

Az illetékfizetésre kötelezett személyt nem terheli további kötelezettség, ha a pénzt átutalta a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság bankszámlájára, vagy ha átadta az illetékbélyegeket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak. További dokumentumok benyújtására nem köteles.

Utolsó frissítés: 16/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.