Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyás a határokon átnyúló nem vitatott polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági határozatra irányuló egyszerűsített eljárás. A határokon átnyúló ügyben legalább az egyik félnek nem abban a tagállamban van a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, mint amely tagállam bírósága előtt a kérelmet benyújtották.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az európai fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtásához bírósági illetéket kell fizetni. Amennyiben betéti kártyával/hitelkártyával kíván fizetni, az érintett kártya adatait tüntesse fel az „Európai fizetési meghagyás iránti kérelem „A” formanyomtatvány” függelékében.

A követelés végrehajtásának szükségessége esetén további bírósági illetéket kell fizetni. A rendelkezésre álló eljárástípusokról további információk érhetők el Anglia és Wales végrehajtással foglalkozó oldalain.

Mennyit kell fizetni?

Az Angliában és Walesben irányadó bírósági illetékek az EX50 - Polgári jogi és családjogi bírósági illetékek tájékoztató füzetben találhatók.

A fizetendő illeték összege a követelés értékén alapul.

A tájékozódás megkönnyítése érdekében az alábbi táblázatban szereplő illetékek 2016. november 17. óta helyesek. A bírósági illetékek változhatnak, ezért kérjük, minden esetben ellenőrizze a bíróságon, a jogi képviselőjénél vagy az ügyben érintett más személyeknél vagy szervezeteknél, hogy az adott összeg nem változott-e. Ezek az illetékek font sterlingben (GBP) szerepelnek, az összeg euróban való számításához az összeget át kell váltania azon a napon, amelyen a kérelmet be kívánja nyújtani.

1.1. A pénzösszeg behajtása iránti eljárás megindításakor (a megindítás engedélyezését követően indított eljárásokat is ideértve), ha a követelt összeg:

A fizetendő illeték (£)

a) nem haladja meg a 300 £-ot

35 £

b) meghaladja a 300 £-ot, nem haladja meg azonban az 500 £-ot

50 £

c) meghaladja a 500 £-ot, nem haladja meg azonban az 1 000 £-ot

70 £

d) meghaladja az 1 000 £-ot, nem haladja meg azonban az 1 500 £-ot

80 £

e) meghaladja az 1 500 £-ot, nem haladja meg azonban a 3 000 £-ot

115 £

f) meghaladja a 3 000 £-ot, nem haladja meg azonban az 5 000 £-ot

205 £

g) meghaladja az 5 000 £-ot, nem haladja meg azonban a 10 000 £-ot

455 £

h) meghaladja a 10 000 £-ot, nem haladja meg azonban a 200 000 £-ot

a követelés értékének 5 %-a

i) meghaladja a 200 000 £-ot

10 000 £

További illetéket kell fizetnie, ha kezdeményezi a követelés végrehajtását.

Ha keresetet nyújt be a bírósághoz, bírósági illetéket kell fizetnie. A per különböző szakaszaiban további bírósági illetékek fizetendők. Ön (személyes körülményeitől függően) illetékmentességre (fee remission) lehet jogosult, vagyis elképzelhető, hogy a bírósági illetéket egyáltalán nem, vagy csak részben kell megfizetnie. A mentességet azonban a bírósági eljárás folyamán minden egyes fizetendő illeték tekintetében külön kell kérelmezni. Ha tehát például Ön az első kérelem (a kereset) benyújtásakor igényel illetékmentességet, ennek megítélése esetén csak az első (az eljárás megindításához kapcsolódó) illeték megfizetése alól mentesül. Ennek az az oka, hogy az Ön személyes körülményei a per folyamán változhatnak, és elképzelhető, hogy az eljárás folyamán később már nem lesz jogosult illetékmentességre. Az is megtörténhet azonban, hogy az eljárás során válik illetékmentességre jogosulttá.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a jogosultnak nem sikerült helyesen megadnia a vonatkozó hitelkártya adatait, vagy a fizetés valamely okból meghiúsult, az eljáró bíróság a jogosultnak megküldi az „A bíróság felhívása a jogosulthoz európai fizetési meghagyás iránti kérelem kiegészítésére és/vagy kijavítására” megnevezésű „B” formanyomtatványt, amelyben kéri, hogy a jogosult a bírósági illeték befizetésének lehetővé tétele érdekében adjon meg érvényes hitelkártyaadatokat. A kérelemmel érdemben mindaddig nem foglalkoznak, amíg a megfelelő összeg be nem érkezett.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illeték akkor minősül befizetettnek, ha helyes fizetési adatokat ad meg a bíróságnak. Ennek az elején úgy tud eleget tenni, ha feltüntetni a vonatkozó adatokat az „Európai fizetési meghagyás iránti kérelem „A” formanyomtatvány”-on.

A befizetés általában betéti kártyával/hitelkártyával történik. Nem valószínű, hogy az „A” formanyomtatványon szereplő valamennyi fizetési mód elérhető annál a bíróságnál, amelynél a kérelmet benyújtják. A jogosultnak érdemes felvennie a kapcsolatot a bírósággal, és ellenőrizni, hogy milyen fizetési módok használhatók.

Lehetséges, hogy az illeték telefonon keresztül is befizethető hitelkártyával. Számos bíróság felkészült az ilyen kártyás fizetések fogadására, először azonban érdemes megkérdezni az érintett bíróságot, hogy lehet-e ilyen módon fizetni.

Elektronikus fizetésre csak olyan személy esetében kerülhet sor, aki rendelkezik lakcímmel az Egyesült Királyságban.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Ha a kérelmet helyesen nyújtották be, a bíróság kibocsátja az európai fizetési meghagyást („E” formanyomtatvány) a kötelezettnek. Erről ezzel egyidejűleg a jogosultnak is értesítést küld, a fizetési művelet bizonylatával együtt.

A bizonylat jellemzően 8 x 12 cm méretű, és a tetején szerepel a bíróság neve és postacíme, valamint szerepel a befizetett összeg, és a bizonylat alján a befizetés napja és időpontja.

További információért látogasson el a határokon átnyúló európai uniós követelések honlapra.

Utolsó frissítés: 04/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.