Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

Bevezetés

Amennyiben magánszemélyként jár el, és Ön vagy a képviseletében eljáró ügyvéd európai fizetési meghagyás iránti kérelmet (az 1896/2006/EK rendelet „A” formanyomtatványa) terjeszt elő a bíróságon, a nemzeti jogszabályokban meghatározott bírósági illetéket be kell fizetnie. Ha a kérelmet személyesen, ügyvéd igénybevétele nélkül nyújtja be, mentesül azon kötelezettség alól, hogy az ügyvédi tiszteletdíj okán előleget kelljen fizetnie (lásd a rendelet (26) preambulumbekezdését). Amennyiben elfogadták a kérelmét és kibocsátották az európai fizetési meghagyást (a rendelet „E” formanyomtatványa), valamint ezt követően nem emeltek kifogást és a meghagyást végrehajthatóvá nyilvánították („G” formanyomtatvány), Ön kap egy végrehajtható okiratot és – a bélyegilletékről szóló törvénnyel (Kódika Telón Chartosímou) összhangban – a követelés típusa szerint be kell fizetnie a hiteles másolat után fizetendő illetéket (télos apográfou).

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az „A” formanyomtatvány benyújtása esetén a következőket kell befizetnie: bélyegilletéket (télos chartosímou — az illetékbélyeget a kérelemre ragasztják fel, lásd a bélyegilletékről szóló törvényt) és bírósági bélyegilletéket (télos dikastikoú ensímou — bírósági illetékbélyeget kell vennie vagy pedig az adóhivataltól származó „B” típusú igazolást (DOY) kell benyújtania – mivel a bélyeg elektronikus verziójáról van szó – amelyet csatolni kell az ügyiratokhoz, lásd a 4093/2012. sz. törvény 63Ι(IC1). cikkével módosított 3978/1912. sz. törvényt: a követelt összeg nyolcezred részét, továbbá adójellegű illetékeket, amennyiben a követelés összege meghaladja a 200 EUR-t. Ezenkívül egyes nemzeti szervek részére is kell fizetéseket teljesíteni, amelyek összegét a követelés összege alapján számítják ki.

Mennyit kell fizetnem?

A bírósági illeték összegét a fenti említett jogszabályokkal összhangban annak az összegnek az alapulvételével számítják ki, amelyre a fizetési meghagyás kibocsátását kérték.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A bíróság nem bírálja el az európai fizetési meghagyás iránti kérelmét, vagy a végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás végrehajtása iránti kérelmét.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Kizárólag személyesen és annak a bíróságnak, amelyhez az „A” formanyomtatványt benyújtják, vagy amelytől a „G”formanyomtatványon végrehajtható okirat kibocsátását kérelmezik. Jelenleg nem biztosított a bírósági illeték elektronikus befizetése.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Nyújtsa be a kérelmét a bírósághoz.

Utolsó frissítés: 12/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.