Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Magyarország

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az Európai Parlament és a Tanács, az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 2006. december 12-i 1896/2006/EK rendelete alapján nem vitatott pénzkövetelés érvényesítése iránt Magyarországon indított európai fizetési meghagyásos eljárásban közjegyzői eljárás díjat kell fizetni, amelynek mértékét a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény és a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI.26.) IM rendelet határozza meg. E szabályok szerint az eljárás megindításakor a követelés értékéhez igazodó, annak 3 százalékát kitevő mértékű közjegyzői eljárási díjat kell fizetni. A fizetés a jogosult választása szerint történhet a közjegyzőnél készpénzben vagy bankkártyával, illetve teljesíthető a közjegyző bankszámlájára történő átutalással és készpénz-átutalási megbízás felhasználásával is.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az eljárás megindításakor közjegyzői eljárási díjat kell fizetni.

Mennyit kell fizetni?

A közjegyzői eljárási díj mértéke a pénzkövetelés járulékok (kamat, költség) nélkül számított összegének, több pénzkövetelés esetén azok együttes összegének a 3 %-a, de legalább 5000.- Ft és legfeljebb 300.000.- Ft. Ha az eljárásban 5-nél több fél vesz részt, a díj minimális mértéke annyiszor 1.000.- Ft, ahány fél van. Nem forint pénznemű követelés esetén a követelésnek a kérelem benyújtása napján fennálló jegybanki középárfolyamon számított forint ellenértéke után kell a díjat megfizetni.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a jogosult az eljárás megindításkor a közjegyzői eljárási díjat nem fizeti meg, az eljáró közjegyző felhívja a jogosultat a közjegyzői eljárási díj megfizetésére. Ha a jogosult ennek nem tesz eleget a megadott határidőben, a közjegyző a kérelmet elutasítja.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A közjegyzői eljárási díjat a jogosult a választása szerint az alábbiak szerint fizetheti meg:

  1. Megfizetheti készpénzzel az eljáró közjegyzőnél.
  2. Megfizetheti az eljáró közjegyző fizetési számlájára készpénz-átutalási megbízással a közjegyző által rendelkezésére bocsátott készpénz-átutalási megbízás felhasználásával a postákon.
  3. Megfizetheti a közjegyző bankszámlájára való átutalással.
  4. Amennyiben annak feltételei az eljáró közjegyzőnél adottak, megfizetheti bankkártyával kezdeményezett átutalással.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Amennyiben a közjegyzői eljárási díjat készpénzzel vagy bankkártyával a közjegyzőnél kezdeményezett átutalással fizetik meg, a jogosultnak a befizetés tényét nem kell igazolnia.

Amennyiben a jogosult a közjegyzői eljárási díjat készpénz-átutalási megbízással fizeti meg, a fizetés tényét igazoló szelvényt az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez mellékelni kell.

Amennyiben a jogosult a közjegyzői eljárás díját a közjegyző bankszámlájára való átutalással fizeti meg, a bankszámla terhelését tartalmazó napi bankkivonatot vagy annak másolatát kell az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez mellékelni.

Utolsó frissítés: 06/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.