Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Olaszország

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az eljárási költségekre vonatkozó szabályok a jogi költségekről szóló, egységes szerkezetbe foglalt szabályozásban (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) találhatók, amelyet a 2002. május 30-i 115. sz. elnöki rendelet (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115) tartalmaz.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A polgári perekben minden fél viseli a saját dokumentumainak költségeit, valamint a perben szükséges dokumentumok költségeit, ha a jogszabályok vagy a bíróság az adott fél számára előírja azok viselését (a jogi költségekről szóló, egységes szerkezetbe foglalt szabályozás 8. cikke, 115/2002. sz. elnöki rendelet).

A polgári perekben a következő illetékek fizetendők:

  • a kereset benyújtása után fizetendő általános illeték
  • szolgáltatási díjak
  • másolatok után fizetendő díjak

Mennyit kell fizetni?

Az általános illeték összege a 115/2002. sz. elnöki rendelet 13. cikkében, míg a szolgáltatási díjak fedezetére a bíróság felhívása esetén fizetendő előleg összege az említett elnöki rendelet 30. cikkében található.

A másolatok után fizetendő díjakat a 115/2002. sz. elnöki rendelet 267. és azt követő cikkei szabályozzák, és e díjakat a szóban forgó rendelet mellékletét képező 6., 7. és 8. táblázat sorolja fel.

A békebírói hivatalt létrehozó 374/1991. sz. törvény (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) 46. cikke alapján [Olaszországban a békebírók jogi végzettséggel rendelkeznek] 1 033 euró értékhatárig csak az általános illeték fizetendő a dokumentumok és a határozatok után.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A fizetés elmaradása esetén a bíróság vagy az adósságbeszedő társaság (e tárgyban megállapodás jött létre az Equitalia Giustizia SpA-val) fizetési felszólítást kézbesít, amelyben leírja, hogy miként intézkedhet az általános illeték befizetése iránt (a 115/2002. sz elnöki rendelet 248. cikke).

A másolatok után fizetendő díjak, valamint a 115/2002. sz. elnöki rendelet 30. cikkében előírt összeg befizetésének elmaradása esetén a bíróság megtagadhatja a dokumentum elfogadását (a 115/2002. sz elnöki rendelet 285. cikke).

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Ha a fizetés Olaszországban postai folyószámla útján történik, az „F23” formanyomtatvány, vagy az engedéllyel rendelkező dohányárusoktól és viszonteladóktól vásárolt illetékbélyegek használatosak.

A külföldről banki átutalással történő befizetéseket az alábbi számlára kell teljesíteni:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Az illeték megfizetését követően be kell mutatni a bíróságnak a vonatkozó igazolást, amely bizonyítja a befizetést.

Utolsó frissítés: 18/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.