Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Bevezetés

A polgári perrendtartás 33. cikke alapján (Civilprocesa likums) a jogvédelem (tiesas izdevumi) a következőket foglalja magában:

1. eljárási illetékek;

2. letétek;

3. az eljárás lebonyolításával kapcsolatos költségek.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott európai fizetési meghagyás iránti kérelem után állami szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az eljárás során a fél az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek (pl. a felperes kérésére az alperes felkutatásával kapcsolatban felmerült költségek, vagy az idézések és egyéb bírósági iratok kézbesítésével, kiállításával és fordításával kapcsolatos költségek) államkincstárnak történő megfizetésére is kötelezhető.

Mennyit kell fizetni?

A polgári perrendtartásról szóló törvény 34. cikke (1) bekezdésének 9. pontja szerint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti európai fizetési meghagyás iránti kérelem esetében az állami szolgáltatási díj mértéke a tartozás összegének 2%-a, de az 500 eurót nem haladhatja meg.

Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek összege számos tényező függvényében változhat (például az iratok kézbesítésének módjától függően, amely történhet postai úton vagy e-mail útján).

Mi történik, ha nem fizetem be a bírósági illetéket határidőben?

Ha a kérelemhez nem csatolják az állami szolgáltatási díj és az egyéb eljárási költségek jogszabályban meghatározott eljárásnak megfelelően és ott előírt összegben történő megfizetését igazoló iratokat, a bíróság a polgári perrendtartásról szóló törvény 133. cikke alapján nem vizsgálja a kérelmet érdemben, és határidőt tűz a felperesnek a hiánypótlásra.

Amennyiben a felperes a megadott határidőn belül orvosolja a hiányosságokat, úgy kell tekinteni, mintha a keresetet az eredeti időpontban nyújtotta volna be a bíróság részére.

Amennyiben a felperes a megadott határidőn belül nem orvosolja a hiányosságokat, a keresetet úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtották volna, és vissza kell küldeni a felperesnek.

A kereset visszaküldése nem érinti a felperes azon jogát, hogy a törvényben megállapított rendes eljárásnak megfelelően ismét benyújtsa a keresetet.

Ha a dokumentumok kézbesítéséért eljárási költség fizetendő, a bíróság mindaddig nem kézbesíti a dokumentumokat, amíg a vonatkozó illetéket meg nem fizették. Amennyiben azonban az ügy vizsgálatáért fizetendő költségeket az ügy vizsgálatát megelőzően nem fizetik meg önként az államnak, e költségeket az ítéletek végrehajtására irányadó általános szabályok szerint behajtják.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Állami szolgáltatási díjak és bírósági számlák (Valsts nodevas un tiesu konti).

Az állami illetéket az államkincstár (Valsts kase) számlájára lehet befizetni. Az állami szolgáltatási díjat (a polgári perrendtartás 34. cikke, a hatodik bekezdés kivételével) az alábbiak szerint kell megfizetni:

Kedvezményezett: Államkincstár

Nyilvántartási szám: 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

A kedvezményezett bankja: Államkincstár

BIC kód: TRELLV22

A befizetés célja: adja meg a személyt vagy az ügyet azonosító adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. ha az eljárási illetéket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni az adott személy azonosításához szükséges információkat, amelyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

A végrehajtási intézkedés vagy más végrehajtható okirat végrehajtása iránti kérelem benyújtásáért fizetendő állami szolgáltatási díjat az államkincstár számlájára lehet befizetni. A végrehajtási intézkedés vagy más végrehajtható okirat végrehajtása iránti kérelem benyújtásáért fizetendő állami szolgáltatási díjat (a polgári perrendtartásról szóló törvény 34. cikkének hatodik bekezdése) az alábbiak szerint kell befizetni:

Kedvezményezett: Államkincstár

Nyilvántartási szám: 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

A kedvezményezett bankja: Államkincstár

BIC kód: TRELLV22

A befizetés célja: adja meg a személyt vagy az ügyet azonosító adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. ha az eljárási illetéket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni az adott személy azonosításához szükséges információkat, amelyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségeket és a kötelezettségek – felhívást követően történő – végrehajtásával kapcsolatos költségeket a bírósági hivatal (Tiesu administrācija) számlájára lehet befizetni. Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek (a polgári perrendtartásról szóló törvény 39. cikke) és a ráfordítások – hivatalos felszólítást követően történő – végrehajtásával kapcsolatos költségek (a polgári perrendtartásról szóló törvény 4063. cikke):

járási (városi) bíróságok és megyei bíróságok:

Kedvezményezett: Bírósági Hivatal

Nyilvántartási szám: 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

A kedvezményezett bankja: Államkincstár

BIC kód: TRELLV22

A befizetés célja: „21499”, valamint meg kell jelölni az érintett személy azonosító adatait vagy az ügy azonosítóját; ezek a következők lehetnek: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. Ha az ügy vizsgálatával összefüggő költségeket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni a személyazonosításhoz szükséges információkat, melyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A kereset bíróság részére való benyújtásakor a keresethez mellékelni kell az eljárási illetéknek és más eljárási költségeknek a törvény által meghatározott eljárásnak megfelelően és ott előírt összegben történő megfizetését igazoló dokumentumokat. Az ügy vizsgálatával kapcsolatos valamennyi költséget az ügy vizsgálatát megelőzően kell megfizetnie.

Utolsó frissítés: 05/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.