Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

polgári perrendtartás 33. cikkének (2) bekezdése alapján (Civilprocesa likums) a bírósági illetékek (tiesas izdevumi) a következőket foglalják magukban:

  • az állami illetéket (valsts nodeva);
  • a hivatali illetéket (kancelejas nodeva); és
  • az ügy vizsgálatával összefüggésben felmerült szükséges költségeket.

A bírósághoz benyújtott minden egyes keresetlevél után állami illetéket kell fizetni – az eredeti kereset, a viszontkereset, a már folyamatban lévő eljárásban a jogvita tárgyát érintő önálló követelést tartalmazó, harmadik fél által benyújtott kérelem, a különleges eljárás keretében benyújtott kérelem, vagy a polgári perrendtartás 34. cikkében meghatározott más kérelem után. A polgári perrendtartás 43. cikke felsorolja azokat a személyeket, akik mentesülnek a bírósági illetékek megfizetése alól (beleértve az állami illetéket is).

A bíróság a pervesztes felet kötelezi arra, hogy fizesse meg a pernyertes fél által viselt összes eljárási költséget. Amennyiben a kereseti követelésnek részben adnak helyt, a bíróság elrendeli, hogy a jogosultnak az eljárási költségeknek a megítélt követeléssel arányos részét, míg a kötelezettnek az elutasított követeléssel arányos részét térítsék meg. A bírósági ítélettel összefüggésben előterjesztett járulékos panasz (blakus sudzība) vagy a mulasztási ítélet meghozatalát követően a bírósági eljárás újbóli megnyitása iránti kérelem után fizetett állami illeték megtérítésének helye nincs.

Ha a jogosult visszavonja a keresetét, köteles megtéríteni a kötelezett részéről felmerült eljárási költségeket. Ebben az esetben a kötelezettnek nem kell megtérítenie a jogosult által viselt eljárási költségeket. Amennyiben azonban a jogosult azért vonja vissza a kérelmét, mert a követelések előterjesztését követően a kötelezett önként teljesítette ezeket a követeléseket, a bíróság a jogosult kérelmére elrendeli, hogy a kötelezett térítse meg a jogosult által viselt eljárási költségeket.

Ha a bíróság visszautasítja a keresetet, a kötelezett kérelmére a bíróság elrendeli, hogy a jogosult térítse meg a kötelezett által viselt eljárási költségeket.

Amennyiben a jogosultat költségmentesség illeti meg, a kötelezettet arra kötelezik, hogy a jogosult részéről felmerült eljárási költségeket a megítélt követeléssel arányosan az államnak fizesse meg.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott európai fizetési meghagyás iránti kérelem után állami illetéket kell fizetni.

Az eljárás során előfordulhat, hogy az eljáró félnek egyéb eljárási költséget is viselnie kell, mint például hivatali illetéket (pl. az eljárással kapcsolatos dokumentumokról készült átiratok és másolatok kibocsátása után), valamint az ügy vizsgálatával összefüggő költségeket (pl. a jogosult kérelmére az adós felkutatásával kapcsolatban felmerült költségeket, vagy az idézések és egyéb bírósági dokumentumok kézbesítésével, kibocsátásával, illetve fordításával kapcsolatos költségeket).

Mennyit kell fizetni?

Az európai fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása esetén a követelés összegének 2%-ával megegyező összegű állami illetéket kell megfizetnie; az illeték összege nem haladhatja meg a 498,01 eurót. A hivatali illetékek összegét a polgári perrendtartás 38. cikkével összhangban határozzák meg. Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek összege számos tényező függvényében változhat (például a dokumentumok kézbesítésétől függően, amely történhet postai úton vagy e-mail útján).

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Amennyiben a keresetlevélhez nem mellékelték az azt igazoló dokumentumokat, hogy az állami illetékeket és az egyéb eljárási költségeket a jogszabályokban előírt eljárás szerint és a jogszabályokban előírt összegben megfizették, a bíróság a polgári perrendtartás 133. cikke alapján nem folytatja a keresetlevél vizsgálatát, hanem határidőt tűz a jogosult részére a hiányok pótlására.

Ha a jogosult a megszabott határidőn belül pótolja a hiányosságokat, a keresetlevelet úgy tekintik, hogy azt az eredeti benyújtása időpontjában terjesztették elő a bíróságon.

Amennyiben a jogosult nem pótolja a hiányosságokat a kitűzött határidőn belül, a keresetlevelet úgy tekintik, mintha azt be sem nyújtották volna, és azt visszaküldik a jogosult számára.

A keresetlevél jogosultnak való visszaküldése nem képezi akadályát annak, hogy azt a jogosult a jogszabályokban előírt rendes eljárással összhangban ismételten benyújtsa a bíróságnak.

Ha a dokumentumok kézbesítéséért eljárási költség fizetendő, a bíróság mindaddig nem kézbesíti a dokumentumokat, amíg a vonatkozó illetéket meg nem fizették. Amennyiben azonban az ügy vizsgálatáért fizetendő költségeket az ügy vizsgálatát megelőzően nem fizetik meg önként az államnak, e költségeket az ítéletek végrehajtására irányadó általános szabályok szerint behajtják.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Az állami illetéket az államkincstár (Valsts kase) számlájára lehet befizetni. Az állami illetéket (a polgári perrendtartás 34. cikke, a (6) bekezdés kivételével) az alábbiak szerint kell befizetni:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV55TREL1060190911200

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC kód: TRELLV22

A befizetés jogcíme: adja meg a személyt vagy az ügyet azonosító adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot. Ha az állami illetéket más személy nevében fizetik be, e személy azonosítása érdekében meg kell adni az alábbi adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot.

A végrehajtási lap vagy más végrehajtható okirat végrehajtása iránti kérelem benyújtásáért fizetendő állami illetéket az államkincstár számlájára lehet befizetni. A végrehajtási lap vagy más végrehajtható okirat végrehajtása iránti kérelem benyújtásáért fizetendő állami illetéket (a polgári perrendtartás 34. cikkének (6) bekezdése) az alábbiak szerint kell befizetni:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV71TREL1060190911300

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC kód: TRELLV22

A befizetés jogcíme: adja meg a személyt vagy az ügyet azonosító adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot. Ha az állami illetéket más személy nevében fizetik be, e személy azonosítása érdekében meg kell adni az alábbi adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot.

A hivatali illetéket az államkincstár számlájára lehet befizetni. A hivatali illetéket (a polgári perrendtartás 38. cikke) az alábbiak szerint kell befizetni:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV39TREL1060190911100

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC kód: TRELLV22

A befizetés jogcíme: adja meg a személyt vagy az ügyet azonosító adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot. Ha a hivatali illetéket más személy nevében fizetik be, e személy azonosítása érdekében meg kell adni az alábbi adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot.

Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségeket és a kötelezettségek – felhívást követően történő – végrehajtásával kapcsolatos költségeket a bírósági hivatal (Tiesu administrācija) számlájára lehet befizetni. Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek (a polgári perrendtartás 39. cikke) és a kötelezettségek – felhívást követően történő – végrehajtásával kapcsolatos költségek (a polgári perrendtartás 4063. cikke):

körzeti (városi) bíróságok és regionális bíróságok:

Kedvezményezett: Tiesu administrācija (bírósági hivatal)

Nyilvántartási szám: 90001672316

Számlaszám: LV51TREL2190458019000

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC kód: TRELLV22

A befizetés jogcíme: „21499”, és adja meg a személyt vagy az ügyet azonosító adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot. Ha az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségeket más személy nevében fizetik be, e személy azonosítása érdekében meg kell adni az alábbi adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A keresetlevél bíróságnak történő benyújtásakor mellékelnie kell az azt igazoló dokumentumokat, hogy az állami illetékeket és az egyéb eljárási költségeket a jogszabályokban előírt eljárás szerint és a jogszabályokban előírt összegben megfizették. Ezen felül a teljesíteni kért szolgáltatás nyújtását megelőzően hivatali illetéket is kell fizetnie. Az ügy vizsgálatával kapcsolatos valamennyi költséget az ügy vizsgálatát megelőzően kell megfizetnie.

Utolsó frissítés: 04/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.