Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyással kapcsolatos ügyekben a bélyegilleték számítására és megfizetésére vonatkozó, a Litván Köztársaság polgári perrendtartása ... cikkének (1)–(3) bekezdésében meghatározott szabályok irányadók.

A Litván Köztársaság kormányának a bélyegilleték számítására, megfizetésére, beszámítására és visszafizetésére vonatkozó szabályok jóváhagyásáról szóló, 2011. október 27-i 1240. sz. határozata alapján ez az illeték elektronikus úton is befizethető.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Bélyegilletéket kell fizetni a következő bekezdésben meghatározott összegben.

Mennyit kell fizetni?

Bírósági meghagyás iránti kérelem esetén a bélyegilleték a bírósági peres eljárásért fizetendő összeg negyedével egyezik meg, tíz euró azonban nem lehet kevesebb, kivéve, ha az adott személy jogszabály vagy bírósági határozat alapján részben vagy teljes egészében mentesül a bélyegilleték megfizetése alól, vagy ha a bélyegilleték megfizetését elhalasztották.

Amennyiben a meghagyás bíróság általi kibocsátását követően az adós kifogást terjeszt elő, és a hitelező az általános eljárás szerint keresetet nyújt be, az előbb említett bélyegilletéket beszámítják a keresetért fizetendő bélyegilleték összegébe.

Ha a hitelező kérelmét a polgári perrendtartás 439. cikkének (6) bekezdésében hivatkozott esetben be nem nyújtottnak kell tekinteni, a megfizetett bélyegilletéket nem fizetik vissza a jogosultnak.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A kérelemhez mellékelni kell a jogosult követelését alátámasztó dokumentumokat és egyéb bizonyítékokat, valamint a bélyegilleték befizetését igazoló dokumentumot.

A bélyegilleték befizetésének elmaradása esetén a bíróság végzést bocsát ki, amelyben hét napnál nem rövidebb megfelelő határidő tűzésével teljesítésre szólít fel. E végzést legkésőbb a kibocsátását követő munkanapon megküldik.

Ha az eljárásban részt vevő és az eljárási iratot benyújtó fél az előírt határidőn belül eleget tesz a bíróság utasításának, az eljárási iratot a bírósághoz való eredeti előterjesztése napjával benyújtottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben az eljárási iratot úgy kell tekinteni, hogy azt nem terjesztették elő, és legkésőbb a teljesítésre előírt határidő lejártától számított öt munkanapon belül a bíró végzésben elrendeli az eljárási irat és annak minden mellékletének visszaküldését az iratot benyújtó személynek.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bélyegilletéket a pénzügyminisztérium alá tartozó állami adóellenőrzési hivatal költségvetési bevételi számlájára az adott személy által választott módon (elektronikus bankolás, készpénzfizetés, banki átutalás, stb. útján) kell befizetni.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A bélyegilleték megfizetését a fizetési megbízás vagy a befizetést igazoló más dokumentum igazolja, amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

  1. a befizető utónevét, családi nevét és személyi azonosító számát (jogi személyek esetén: a nevet és a cégjegyzékszámot);
  2. az ellenérdekű fél (kötelezett, adós, stb.) utónevét, családi nevét és személyi azonosító számát (jogi személyek esetén: a nevet és a cégjegyzékszámot);
  3. a befizetés napját;
  4. a befizetési kódot;
  5. a befizetett összeget;
  6. a befizetés jogcímét (megjelölve, hogy „bélyegilleték”, valamint feltüntetve annak a bíróságnak a nevét, amely előtt az eljárást megindították)

Amennyiben a bélyegilletéket az eljárásban részt vevő fél képviselője (ügyvéd, jogi asszisztens vagy a fél érdekeit képviselő más személy) fizeti be, a fizetési megbízásnak vagy a befizetést igazoló egyéb dokumentumnak a fent felsorolt adatokon felül tartalmaznia kell a képviselt fél utónevét, családi nevét és személyi azonosító számát (jogi személy esetén: a nevét és a cégjegyzékszámát) is.

Ha a bélyegilletéket elektronikus úton fizetik meg, a bélyegilleték befizetését nem szükséges okirattal igazolni.

Utolsó frissítés: 23/02/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.